Argüman
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - A Sonraki
Argüman
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Bağımsız Değişken
       İngilizce: Argument
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ardışık Başlangıç Aritmetik
Bir Linux Kitaplığı Sayfası