Sıkıştırma
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - S Sonraki
Sıkıştırma
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Compaction,   Compression
Sıkıştırılabilir Şifreleme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Compressible Encryption
Sıkıştırılmış Boyut
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Compressed Size
Sıkıştırılmış Dosya
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Compressed File
Sıkıştırılmış Metin
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Compressed Text
Sıkıştırılmış Seri Hat Örütbağ İletişim Kuralı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Compressed Serial Line Internet Protocol (C-SLIP),   C-SLIP
Sıkıştırılmış Sürücü
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Compressed Drive
Sıkıştırılmış Yazdırma
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Daraltılmış Yazdırma
       İngilizce: Compressed Print,   Condensed Print
Sıkıştırma Aracı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Compression Tool
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sıçrama Tuşları Başlangıç Sıkıştırmak
Bir Linux Kitaplığı Sayfası