Türkçe Ansiklopedik Sözlük - S
Önceki I. Oylum - Türkçe Ansiklopedik Sözlük Sonraki
Türkçe Ansiklopedik Sözlük - S
İçindekiler
1. Saat
1.1. Saat Vurum Sıklığı
1.2. Saat Vurumu
1.3. Saat Yönü
1.4. Saat Yönünün Tersi
1.5. Saatle Denetim
2. Sabit
3. Sağ Parantez
4. Sağlama
4.1. Sağlama Biti
4.2. Sağlama Sayısı
5. Salınım
6. Salınımsal
7. Salt
7.1. Salt Adres
7.2. Salt Aygıt
7.3. Salt Yükleyici
8. Salvo
9. Sanal
9.1. Sanal Görüntü
9.2. Sanaldalyan
9.3. Sanaldoku
9.4. Sanaldoku İstemcisi
9.5. Sanaldoku Sunucusu
9.6. Sanalsayfa
9.7. Sanalyöre
10. Santimetre
11. Sapmak
12. Sargı
13. Satırbaşı
14. Satırsonu
15. Sayaç
16. Sayamak
17. Sayma Sayıları
18. Saymak
19. Seçim
19.1. Seçimin Üstü
20. Seçimlik
21. Seçmek
22. Sele
22.1. Seleden Besleme
23. Selef
24. Serbest Bırakmak
25. Sertifika
25.1. Sertifika İstek Dosyası
25.2. Sertifika Sunucusu
25.3. Sertifika Sunucusu Yapılandırması
25.4. Sertifika Yetkilisi
26. Ses
26.1. Ses Ayarlama Sihirbazı
26.2. Ses Bandı
26.3. Ses Diski
26.4. Ses Dönüşüm Filtresi
26.5. Ses Dönüşüm Süzgeci
26.6. Ses Gecikmesi
26.7. Ses Karışması
26.8. Ses Önsarması
26.9. Ses Sürücüsü
26.10. Ses Veri Oranı
26.11. Sesli
27. Sıçrama Noktası
28. Sıçrama Tuşları
29. Sıkıştırma
29.1. Sıkıştırılabilir Şifreleme
29.2. Sıkıştırılmış Boyut
29.3. Sıkıştırılmış Dosya
29.4. Sıkıştırılmış Metin
29.5. Sıkıştırılmış Seri Hat Örütbağ İletişim Kuralı
29.6. Sıkıştırılmış Sürücü
29.7. Sıkıştırılmış Yazdırma
29.8. Sıkıştırma Aracı
30. Sıkıştırmak
31. Sığa
32. Sıklık Kiplenimi
33. Sınıf
34. Sınıf Erişimi
35. Sınıf Kapsayıcısı
36. Sınıflama
37. Sınıflamak
38. Sınır
39. Sınır Değeri
40. Sınır Koşulu
41. Sınırlamak
42. Sıra
43. Sıra Seçimi
44. Sibernetik
45. Silindir
46. Silindirik Çizge
47. Simülasyon
48. Simulatör
49. Sistem Beklemesi
50. Sistem Kırıcı
51. Site
52. Sohbet
53. Soldeğer
54. Somut
55. Son Gün
56. Soyut
57. Soysal
57.1. Soysal-Terim
58. Soyut Sözdizimi Ağacı
59. Söyleşi
59.1. Söyleşi Odası
59.2. Söyleşi Odası Konusu
60. Sözdizimi Denetimi
61. Spektrum
62. Sunucu Uygulama
63. Sürdürme
63.1. Sürdürme Karakteri
64. Sürdürmek
65. Sürekli
65.1. Sürekli Besleme
65.2. Sürekli Kağıt
66. Süren
67. Sürmek
68. Sütun
68.1. Sütun Başlığı
68.2. Sütun Değeri Yönergeleri
68.3. Sütun Genişliği
68.4. Sütun Grafiği
68.5. Sütun Hizalama
68.6. Sütun İmi
68.7. Sütun Sınırları
68.8. Sütun Sonu
68.9. Sütunlu Çizge
68.10. Sütunsal Hizalama
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Rumuz Başlangıç Saat
Bir Linux Kitaplığı Sayfası