Silindir
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - S Sonraki
Silindir
Kapsam: Donanım
  • İsim - Çok kafalı bir sabit disk üzerinde, okuyucu kafaların bir anda üzerinde bulundukları izlerden oluşan göreli bölüm. Diğer bir deyişle plaka milinden eşit uzaklıktaki izler topluluğudur ve bu izler alt alta geldiğinde göreli bir silindir yüzeyi oluşur. Aynı silindir üzerine aynı anda ulaşılabilecek şekilde yerleştirilmiş bilgiler, oku/yaz kafasının disk dönüş hızından daha yavaş olmasından kaynaklanan erişim süresi uzunluğunu önemli bir miktarda kısaltırlar.

    Şekil S.1. Bir sabit diskin yapısı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Cylinder
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sibernetik Başlangıç Silindirik Çizge
Bir Linux Kitaplığı Sayfası