Adres
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - A Sonraki
Adres
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Address
Adres Ailesi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Address Family
Adres Ayırıcısı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Address Separator
Adres Çözümleme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Address Resolution
Adres Çifti
Kapsam: Yazılım Geliştirme
  • deyim - İndisli adreslemede adres, adres çiftleri halindedir. Birinci sayı bellekteki bir başlangıç konumunu, ikinci sayı bu başlangıç konumuna göre ne kadar ilerleneceğini gösterir.

    Başlangıç konumunu ifade eden parçaya adresin başlangıç elemanı (CAR - Contents of Address part of Register) ve indisi gösteren parçaya da adresin bitiş elemanı (CDR - Contents of Decrement part of Register) denir. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: ARP,   Address Resolution Protocol
Adres Çözümleme Protokolü
Kapsam: İletişim
  • deyim - Bir yerel ağdaki bir fiziksel adrese, IP adresinin bir şekilde atanması gerekir. Bu amaçla kullanılan düzeneğe Adres Çözümleme Protokolü (ARP - Address Resolution Protocol) denir. ARP çalışma ilkesini şu şekilde örnekleyebiliriz: kalabalık bir grupta, çoğu kişinin yapacağı şeyi yaparak aradığımız bay X’i bulmaya çalışırız ve bunun içinde kalabalığa herkesin duyabileceği bir sesle bağırırız ve bu kişinin bize yanıt vermesini bekleriz. Aradığımız kişi cevap verdiğinde ise, artık onun kim olduğunu biliriz.

    ARP, kendisine verilen bir IP adresinin hangi ethernet adresine bağlı olduğunu öğrenmek istediğinde, ethernet’in, bir özelliği olan ve datagramın ağ üzerindeki tüm makinelere gönderildiği, yayınlama olarak bilinen herkese gönderim özelliğini kullanır. ARP tarafından gönderilen yayın datagramı, çözümlenecek IP adresi için bir sorgu içerir. Ve bu datagramı alan her makine, bu datagramda belirtilen IP adresini kendisininki ile karşılaştırır ve eğer kendi IP’si ise, sorguyu yapan makineye bir ARP cevabı gönderir. Artık sorguyu yapan makine, kendisine gelen cevaptan, göndericinin Ethernet adresini çıkarabilir. [Linux Ağ Yöneticisinin Kılavuzu]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: ARP,   Address Resolution Protocol
Adres Defteri
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Address Book
Adres Dönüştürme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Address Conversion
Adres İletisi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Address Message
Adres Listesi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Address List
Adres Sınıfı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Address Class
Adres Taşıtı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Address Bus
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Adanmış Başlangıç Afiş
Bir Linux Kitaplığı Sayfası