Bilgisayar
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - B Sonraki
Bilgisayar
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Computer
Bilgisayar Benzetimi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Computer Simulation
Bilgisayar Bilimi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Computer Science
Bilgisayar Canlandırması
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Computer Animation
Bilgisayar Destekli Eğitim
Eş anlamlılar:
       Türkçe: BDE
       İngilizce: Computer Aided Education,   CAE
Bilgisayar Destekli Mühendislik
Eş anlamlılar:
       Türkçe: BDM
       İngilizce: Computer Aided Engineering,   CAE
Bilgisayar Destekli Tasarım
Eş anlamlılar:
       Türkçe: BDT
       İngilizce: Computer Aided Design,   CAD
Bilgisayar Destekli Üretim
Eş anlamlılar:
       Türkçe: BDÜ
       İngilizce: Computer Aided Manifacturing,   CAM
Bilgisayar Donanımlı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Computerized
Bilgisayar Grafiği
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Computer Graphics
Bilgisayar Merkezi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Computer Center
Bilgisayar Nesnesi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Computer Object
Bilgisayar Ortamlı Toplantı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Computer Conferencing
Bilgisayar Suçu
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Computer Crime
Bilgisayar Yönetimi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Computer Management
Bilgisayara Uyarlamak
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Bilgisayarla Yapmak
       İngilizce: Computerize
Bilgisayarlı Sayısal Denetim
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Computerized Numerical Control
Bilgisayarla Tümleşik Üretim
Eş anlamlılar:
       Türkçe: BTÜ
       İngilizce: Computer Integrated Manufacturing,   CIM
Bilgisayarla Yapmak
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Bilgisayara Uyarlamak
       İngilizce: Computerize
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bilgilendirilecekler Listesi Başlangıç Bilgisine
Bir Linux Kitaplığı Sayfası