Bağlantı
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - B Sonraki
Bağlantı
I
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Attachment
II
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Connection
Bağlantı Aygıtı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Connection Device
Bağlantı Tabanlı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Connection-Based
Bağlantı Zamanaşımı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Connection Timeout
Bağlantısız Dağıtım Sistemi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Connectionless Delivery System
III
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Contact
Bağlantı Bilgisi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Contact Information
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bağlanırlık Başlangıç Bağlayıcı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası