Kavramlar Dizini
Önceki GNU Bash Başvuru Kılavuzu Sonraki
Kavramlar Dizini

A

açıklamalar
kabuk:   Betiklerde Açıklamalar
alan - (field):   Terimler
anadil:   Yerele Özel Çeviri
anahtar sözcük - (reserved word):   Terimler
arama
komut:   Komutun Bulunması ve Çalıştırılması
aritmetik
işlemler:   Kabuk Aritmetiği
kabuk değişkenleriyle:   Kabuk Aritmetiği
yorumlama:   Aritmetik Yorumlama
artalan:   İş Denetiminin Temelleri
ayrımlama:   Ayrımlama
ANSI:   ANSI-C Ayrımlaması

B

Bash
kurulum:   Temel Kurulum
yapılandırma:   Temel Kurulum
başlatma dosyaları:   Bash Başlatma Dosyaları
belirteç:   Terimler
boruhattı:   Boruhatları
boşluk:   Terimler
Bourne kabuğu:   Temel Kabuk Özellikleri

Ç

çalıştırma
komut:   Komutun Bulunması ve Çalıştırılması
çalıştırma ortamı:   Komut Çalıştırma Ortamı
çeviriler
anadil:   Yerele Özel Çeviri
çıkış durumu:   Çıkış Durumu
çıkış durumu - (exit status):   Terimler

D

değişken
kabuk:   Kabuk Parametreleri
readline:   Readline İlklendirme Dosyası
denetim işleci - (control operator):   Terimler
dizgecik - (token):   Terimler
diziler:   Diziler
dizin yığını:   Dizin Yığını Yerleşikleri
dönüş durumu - (return status):   Terimler
dosyaismi
yorumlama:   Dosyaismi Yorumlaması
dosyaismi - (filename):   Terimler
dosyayolu
yorumlama:   Dosyaismi Yorumlaması

E

eşleme
kalıp:   Kalıp Eşleme
etkileşim
readline:   Readline Etkileşimi
etkileşimli
kabuk:   Bash'in Çağrılması,   Etkileşimli Kabuklar
eylem
belirticiler:   Eylem Belirticiler

G

geçmiş
eylemleri:   Eylem Belirticiler
listesi:   Bash'in Geçmişsel Yetenekleri
nasıl kullanılır:   Programlanabilir Tamamlama Yerleşikleri
yerleşik komutları:   Bash Geçmiş Yerleşikleri
yorumlaması:   Geçmiş Yorumlaması
giriş kabuğu:   Bash'in Çağrılması

İ

ifadeler
aritmetik:   Kabuk Aritmetiği
koşullu:   Bash Koşullu İfadeleri
ikame
komut:   Komut İkamesi
süreç:   Süreç İkamesi
ilklendirme dosyası
readline:   Readline İlklendirme Dosyası
iş - (job):   Terimler
iş denetimi:   İş Denetiminin Temelleri
iş denetimi - (job control):   Terimler
isim:   Terimler
işleç - (operator):   Terimler
işlemler
aritmetik:   Kabuk Aritmetiği
işlerin bekletilmesi:   İş Denetiminin Temelleri
işlevler
kabuk:   Kabuk İşlevleri

K

kabuk
açıklamalar:   Betiklerde Açıklamalar
aritmetik:   Kabuk Aritmetiği
betik:   Kabuk Betikleri
değişken:   Kabuk Parametreleri
etkileşimli:   Bash'in Çağrılması,   Etkileşimli Kabuklar
işlevler:   Kabuk İşlevleri
komutlar:   Kabuk Komutları
kalıp eşleme:   Kalıp Eşleme
kaşlı ayraçların yorumlanması:   Kaşlı Ayraçların Yorumlanması
kes ve yapıştır:   Readline Kes ve Yapıştır Komutları
komut
arama:   Komutun Bulunması ve Çalıştırılması
çalıştırma:   Komutun Bulunması ve Çalıştırılması
düzenleme:   Readline'ın Yalın Özü
geçmişi:   Bash'in Geçmişsel Yetenekleri
ikame:   Komut İkamesi
yorumlaması:   Basit Komut Yorumlaması
zamanlama:   Boruhatları
komut istemi:   Komut İsteminin Kontrol Edilmesi
komut satırı düzenlemesi:   Readline'ın Yalın Özü
komut tablosu:   hash Yerleşiği,   shopt Yerleşiği
komutlar
basit:   Basit Komutlar
birleşik:   Birleşik Komutlar
boruhatları:   Boruhatları
döngüler:   Döngüler
gruplama:   Komutların Gruplanması
kabuk:   Kabuk Komutları
koşullu:   if
listeler:   Komut Listeleri
kurulum:   Temel Kurulum

M

metakarakter - (metacharacter):   Terimler
metnin kesilmesi:   Readline Kes ve Yapıştır Komutları
metnin yapıştırılması:   Readline Kes ve Yapıştır Komutları

N

niteleme
readline:   Readline'ın Yalın Özü

O

ortam:   Ortam

Ö

önalan:   İş Denetiminin Temelleri
özel
yerleşik komut:   Özel Yerleşikler
özel yerleşik - (special builtin):   Terimler

P

pano:   Readline Kes ve Yapıştır Komutları
parametre
yorumlama:   Kabuk Parametrelerinin Yorumlaması
parametreler:   Kabuk Parametreleri
konumsal:   Konumsal Parametreler
özel:   Özel Parametreler
POSIX:   Terimler
POSIX Kipi:   Bash POSIX Kipi
programlanabilir tamamlama:   Programlanabilir Tamamlama

R

Readline
nasıl kullanılır:   İş Denetim Değişkenleri

S

sınırlı kabuk:   Sınırlı Kabuk
sinyal
alındığında ne olur:   Sinyaller
kapanı:   Sinyaller,   trap Yerleşiği
sinyal - (signal):   Terimler
sözcük
belirticiler:   Sözcük Belirticiler
sözcük - (word):   Terimler
sözcüklere ayırma:   Sözcüklere Ayırma
süreç
ikame:   Süreç İkamesi
süreç grubu - (process group):   Terimler
süreç grubu kimliği - (process group ID):   Terimler

T

takma ad
yorumlama:   Takma Adlar
tamamlama yerleşikleri:   Programlanabilir Tamamlama Yerleşikleri

U

uluslararasılaştırma:   Yerele Özel Çeviri

Y

yaklaşık (~) yorumlaması:   Yaklaşık (~) Yorumlaması
yapılandırma:   Temel Kurulum
yerelleştirme:   Yerele Özel Çeviri
yerleşik - (builtin):   Terimler
yerleşik komutlar
Bash:   Bash Yerleşik Komutları
Bourne kabuğu:   Bourne Kabuğu Yerleşikleri
dizin yığını:   Dizin Yığını Yerleşikleri
geçmiş:   Bash Geçmiş Yerleşikleri
iş denetimi:   İş Denetim Yerleşikleri
POSIX'e özel:   Özel Yerleşikler
tamamlama:   Programlanabilir Tamamlama Yerleşikleri
yönlendirme:   Yönlendirmeler
yorumlama:   Kabuk Yorumları
aritmetik:   Aritmetik Yorumlama
dosyaismi:   Dosyaismi Yorumlaması
dosyayolu:   Dosyaismi Yorumlaması
geçmiş:   Geçmiş Yorumlaması
kaşlı ayraçlar:   Kaşlı Ayraçların Yorumlanması
komut:   Basit Komut Yorumlaması
parametre:   Kabuk Parametrelerinin Yorumlaması
takma ad:   Takma Adlar
yaklaşık (~):   Yaklaşık (~) Yorumlaması
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İşlev Dizini Başlangıç Regex Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu
Bir Linux Kitaplığı Sayfası