İşlev Dizini
Önceki GNU Bash Başvuru Kılavuzu Sonraki
İşlev Dizini

A

abort (C-g):   Çeşitli Komutlar
accept-line (Newline veya Return):   Geçmişi Yöneten Komutlar
alias-expand-line ():   Çeşitli Komutlar

B

backward-char (C-b):   Hareket Komutları
backward-delete-char (Rubout):   Metni Değiştirmek için Komutlar
backward-kill-line (C-x Rubout):   Kesme ve Yapıştırma Komutları
backward-kill-word (M-DEL):   Kesme ve Yapıştırma Komutları
backward-word (M-b):   Hareket Komutları
beginning-of-history (M-<):   Geçmişi Yöneten Komutlar
beginning-of-line (C-a):   Hareket Komutları

C

call-last-kbd-macro (C-x e):   Klavye Makroları
capitalize-word (M-c):   Metni Değiştirmek için Komutlar
character-search (C-]):   Çeşitli Komutlar
character-search-backward (M-C-]):   Çeşitli Komutlar
clear-screen (C-l):   Hareket Komutları
complete (TAB):   Readline Sizin Yerinize Yazsın
complete-command (M-!):   Readline Sizin Yerinize Yazsın
complete-filename (M-/):   Readline Sizin Yerinize Yazsın
complete-hostname ([email protected]):   Readline Sizin Yerinize Yazsın
complete-into-braces (M-{):   Readline Sizin Yerinize Yazsın
complete-username (M-~):   Readline Sizin Yerinize Yazsın
complete-variable (M-$):   Readline Sizin Yerinize Yazsın
copy-backward-word ():   Kesme ve Yapıştırma Komutları
copy-forward-word ():   Kesme ve Yapıştırma Komutları
copy-region-as-kill ():   Kesme ve Yapıştırma Komutları

D

delete-char (C-d):   Metni Değiştirmek için Komutlar
delete-char-or-list ():   Readline Sizin Yerinize Yazsın
delete-horizontal-space ():   Kesme ve Yapıştırma Komutları
digit-argument (M-0, M-1, ... M--):   Sayısal Argümanların Belirtilmesi
display-shell-version (C-x C-v):   Çeşitli Komutlar
do-uppercase-version (M-a, M-b, M-x, ...):   Çeşitli Komutlar
downcase-word (M-l):   Metni Değiştirmek için Komutlar
dump-functions ():   Çeşitli Komutlar
dump-macros ():   Çeşitli Komutlar
dump-variables ():   Çeşitli Komutlar
dynamic-complete-history (M-TAB):   Readline Sizin Yerinize Yazsın

E

edit-and-execute-command (C-xC-e):   Çeşitli Komutlar
end-kbd-macro (C-x )):   Klavye Makroları
end-of-history (M->):   Geçmişi Yöneten Komutlar
end-of-line (C-e):   Hareket Komutları
exchange-point-and-mark (C-x C-x):   Çeşitli Komutlar

F

forward-backward-delete-char ():   Metni Değiştirmek için Komutlar
forward-char (C-f):   Hareket Komutları
forward-search-history (C-s):   Geçmişi Yöneten Komutlar
forward-word (M-f):   Hareket Komutları

G

glob-complete-word (M-g):   Çeşitli Komutlar
glob-expand-word (C-x *):   Çeşitli Komutlar
glob-list-expansions (C-x g):   Çeşitli Komutlar

H

history-and-alias-expand-line ():   Çeşitli Komutlar
history-expand-line (M-^):   Çeşitli Komutlar
history-search-backward ():   Geçmişi Yöneten Komutlar
history-search-forward ():   Geçmişi Yöneten Komutlar

İ

insert-comment (M-#):   Çeşitli Komutlar
insert-completions (M-*):   Readline Sizin Yerinize Yazsın
insert-last-argument (M-. or M-_):   Çeşitli Komutlar

K

kill-line (C-k):   Kesme ve Yapıştırma Komutları
kill-region ():   Kesme ve Yapıştırma Komutları
kill-whole-line ():   Kesme ve Yapıştırma Komutları
kill-word (M-d):   Kesme ve Yapıştırma Komutları

M

magic-space ():   Çeşitli Komutlar
menu-complete ():   Readline Sizin Yerinize Yazsın

N

next-history (C-n):   Geçmişi Yöneten Komutlar
non-incremental-forward-search-history (M-n):   Geçmişi Yöneten Komutlar
non-incremental-reverse-search-history (M-p):   Geçmişi Yöneten Komutlar

O

operate-and-get-next (C-o):   Çeşitli Komutlar
overwrite-mode ():   Metni Değiştirmek için Komutlar

P

possible-command-completions (C-x !):   Readline Sizin Yerinize Yazsın
possible-completions (M-?):   Readline Sizin Yerinize Yazsın
possible-filename-completions (C-x /):   Readline Sizin Yerinize Yazsın
possible-hostname-completions (C-x @):   Readline Sizin Yerinize Yazsın
possible-username-completions (C-x ~):   Readline Sizin Yerinize Yazsın
possible-variable-completions (C-x $):   Readline Sizin Yerinize Yazsın
prefix-meta (ESC):   Çeşitli Komutlar
previous-history (C-p):   Geçmişi Yöneten Komutlar

Q

quoted-insert (C-q veya C-v):   Metni Değiştirmek için Komutlar

R

re-read-init-file (C-x C-r):   Çeşitli Komutlar
redraw-current-line ():   Hareket Komutları
reverse-search-history (C-r):   Geçmişi Yöneten Komutlar
revert-line (M-r):   Çeşitli Komutlar

S

self-insert (a, b, A, 1, !, ...):   Metni Değiştirmek için Komutlar
set-mark ([email protected]):   Çeşitli Komutlar
shell-expand-line (M-C-e):   Çeşitli Komutlar
start-kbd-macro (C-x ():   Klavye Makroları

T

tilde-expand (M-&):   Çeşitli Komutlar
transpose-chars (C-t):   Metni Değiştirmek için Komutlar
transpose-words (M-t):   Metni Değiştirmek için Komutlar

U

undo (C-_ or C-x C-u):   Çeşitli Komutlar
universal-argument ():   Sayısal Argümanların Belirtilmesi
unix-filename-rubout ():   Kesme ve Yapıştırma Komutları
unix-line-discard (C-u):   Kesme ve Yapıştırma Komutları
unix-word-rubout (C-w):   Kesme ve Yapıştırma Komutları
upcase-word (M-u):   Metni Değiştirmek için Komutlar

Y

yank (C-y):   Kesme ve Yapıştırma Komutları
yank-last-arg (M-. veya M-_):   Geçmişi Yöneten Komutlar
yank-nth-arg (M-C-y):   Geçmişi Yöneten Komutlar
yank-pop (M-y):   Kesme ve Yapıştırma Komutları
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Parametreler ve Değişkenler Dizini Başlangıç Kavramlar Dizini
Bir Linux Kitaplığı Sayfası