Parametreler ve Değişkenler Dizini
Önceki GNU Bash Başvuru Kılavuzu Sonraki
Parametreler ve Değişkenler Dizini

Semboller

#:   Özel Parametreler
$:   Özel Parametreler
*:   Özel Parametreler
- (bir tire):   Özel Parametreler
0:   Özel Parametreler
?:   Özel Parametreler
@:   Özel Parametreler
_ (bir altçizgi):   Özel Parametreler

A

auto_resume:   İş Denetim Değişkenleri

B

BASH :   Bash Değişkenleri
BASH_ARGC :   Bash Değişkenleri
BASH_ARGV :   Bash Değişkenleri
BASH_COMMAND :   Bash Değişkenleri
BASH_ENV :   Bash Değişkenleri
BASH_EXECUTION_STRING:   Bash Değişkenleri
BASH_LINENO :   Bash Değişkenleri
BASH_REMATCH :   Bash Değişkenleri
BASH_SOURCE :   Bash Değişkenleri
BASH_SUBSHELL :   Bash Değişkenleri
BASH_VERSINFO :   Bash Değişkenleri
BASH_VERSION :   Bash Değişkenleri
bell-style:   Değişken Atamaları
bind-tty-special-chars:   Değişken Atamaları

C

CDPATH:   Bourne Kabuğu Değişkenleri
COLUMNS :   Bash Değişkenleri
comment-begin:   Değişken Atamaları
completion-ignore-case:   Değişken Atamaları
completion-query-items:   Değişken Atamaları
COMPREPLY:   Bash Değişkenleri
COMP_CWORD :   Bash Değişkenleri
COMP_LINE :   Bash Değişkenleri
COMP_POINT :   Bash Değişkenleri
COMP_WORDBREAKS :   Bash Değişkenleri
COMP_WORDS :   Bash Değişkenleri
convert-meta:   Değişken Atamaları

D

DIRSTACK :   Bash Değişkenleri
disable-completion:   Değişken Atamaları

E

editing-mode:   Değişken Atamaları
EMACS :   Bash Değişkenleri
enable-keypad:   Değişken Atamaları
EUID :   Bash Değişkenleri
expand-tilde:   Değişken Atamaları

F

FCEDIT :   Bash Değişkenleri
FIGNORE :   Bash Değişkenleri
FUNCNAME :   Bash Değişkenleri

G

GLOBIGNORE :   Bash Değişkenleri
GROUPS :   Bash Değişkenleri

H

histchars :   Bash Değişkenleri
HISTCMD :   Bash Değişkenleri
HISTCONTROL :   Bash Değişkenleri
HISTFILE :   Bash Değişkenleri
HISTFILESIZE :   Bash Değişkenleri
HISTIGNORE :   Bash Değişkenleri
history-preserve-point:   Değişken Atamaları
HISTSIZE :   Bash Değişkenleri
HISTTIMEFORMAT :   Bash Değişkenleri
HOME:   Bourne Kabuğu Değişkenleri
horizontal-scroll-mode:   Değişken Atamaları
HOSTFILE :   Bash Değişkenleri
HOSTNAME :   Bash Değişkenleri
HOSTTYPE :   Bash Değişkenleri

İ

input-meta:   Değişken Atamaları
isearch-terminators:   Değişken Atamaları

K

keymap:   Değişken Atamaları

L

LANG :   Bash Değişkenleri
LC_ALL :   Bash Değişkenleri
LC_COLLATE :   Bash Değişkenleri
LC_CTYPE :   Bash Değişkenleri
LC_MESSAGES:   Yerele Özel Çeviri
LC_MESSAGES :   Bash Değişkenleri
LC_NUMERIC :   Bash Değişkenleri
LINENO :   Bash Değişkenleri
LINES :   Bash Değişkenleri

M

MACHTYPE :   Bash Değişkenleri
MAIL:   Bourne Kabuğu Değişkenleri
MAILCHECK :   Bash Değişkenleri
MAILPATH:   Bourne Kabuğu Değişkenleri
mark-directories:   Değişken Atamaları
mark-modified-lines:   Değişken Atamaları
mark-symlinked-directories:   Değişken Atamaları
match-hidden-files:   Değişken Atamaları

P

page-completions:   Değişken Atamaları
PATH:   Bourne Kabuğu Değişkenleri
PIPESTATUS :   Bash Değişkenleri
POSIXLY_CORRECT :   Bash Değişkenleri
PPID :   Bash Değişkenleri
print-completions-horizontally:   Değişken Atamaları
PROMPT_COMMAND :   Bash Değişkenleri
PS1:   Bourne Kabuğu Değişkenleri
PS2:   Bourne Kabuğu Değişkenleri
PS3 :   Bash Değişkenleri
PS4 :   Bash Değişkenleri
PWD :   Bash Değişkenleri

R

RANDOM :   Bash Değişkenleri
REPLY :   Bash Değişkenleri

S

SECONDS :   Bash Değişkenleri
SHELL :   Bash Değişkenleri
SHELLOPTS :   Bash Değişkenleri
SHLVL :   Bash Değişkenleri
show-all-if-ambiguous:   Değişken Atamaları
show-all-if-unmodified:   Değişken Atamaları

T

TEXTDOMAIN:   Yerele Özel Çeviri
TEXTDOMAINDIR:   Yerele Özel Çeviri
TIMEFORMAT :   Bash Değişkenleri
TMOUT :   Bash Değişkenleri
TMPDIR :   Bash Değişkenleri

V

visible-stats:   Değişken Atamaları
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kabuk Anahtar Sözcükleri Dizini Başlangıç İşlev Dizini
Bir Linux Kitaplığı Sayfası