Kabuk Anahtar Sözcükleri Dizini
Önceki GNU Bash Başvuru Kılavuzu Sonraki
Kabuk Anahtar Sözcükleri Dizini

Semboller

):   () ile gruplama
!:   Boruhatları
((:   ((…))
:   () ile gruplama
)):   ((…))
[[:   [[…]]
]]:   [[…]]
{:   {} ile gruplama
}:   {} ile gruplama

C

case:   case

D

do:   until,   while,   for
done:   until,   while,   for

E

elif:   if
else:   if
esac:   case

F

fi:   if
for:   for
function:   Kabuk İşlevleri

İ

if:   if
in:   case

S

select:   select

T

then:   if
time:   Boruhatları

U

until:   until

W

while:   while
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kabuk Seçenekleri Dizini Başlangıç Parametreler ve Değişkenler Dizini
Bir Linux Kitaplığı Sayfası