Bourne Kabuğu Değişkenleri
Önceki V. Oylum - Kabuk Değişkenleri Sonraki
Bourne Kabuğu Değişkenleri
Bash bazı kabuk değişkenlerini Bourne kabuğunun kullandığı gibi kullanır. Bazı durumlarda, Bash değişkenlere bir öntanımlı değer atar.
CDPATH
cd yerleşik komutu için dosya arama yolu olarak kullanılan dizinlerin : işaretleri ile ayrılmış listesi.
HOME
Kullanıcının ev dizini; cd yerleşik komutu için öntanımlı dizindir. Bu değişkenin değeri ayrıca yaklaşık yorumlaması tarafından da kullanılır.
IFS
Alanları ayırmakta kullanılan karakterlerin listesi; kabuk yorumlarının parçası olarak kabuk sözcükleri ayırırken kullanır.
MAIL
Bu parametreye bir dosyaismi atanmışsa ve MAILPATH değişkeni atanmamışsa, bir eposta geldiğinde Bash epostanın belirtilen dosyada olduğuna dair kullanıcıyı bilgilendirir.
MAILPATH
Kabuğun belirli aralıklarla yeni postaları kontrol ettiği dosyaların : işaretleri ile ayrılmış listesi. Her liste girdisi, posta dosyasına yeni bir posta geldiğinde, dosyaisimleri iletilerden bir ? işareti ile ayrılarak bir ileti belirtebilir. İletinin metni içinde kullanıldığında $_ değişkeni o anki posta dosyasının ismi olarak yorumlanır.
OPTARG
getopts yerleşiği tarafından işlenen son seçenek argümanının değeri.
OPTIND
getopts yerleşiği tarafından işlenen son seçenek argümanının indisi.
PATH
Kabuğun komutları aradığı dizinlerin : işaretleri ile ayrılmış listesi. Sıfır uzunluklu (boş) bir PATH değeri içinde bulunulan dizini ifade eder. Böyle bir dizin ismi arada :: biçiminde görüneceği gibi ilk veya son : olarak da görünebilir.
PS1
Birincil komut istemi dizgesi. Öntanımlı değeri \s-\v\$ dır. PS1 gösterilmeden önce yorumlanan öncelenmiş karakterlerin tam listesini Komut İsteminin Kontrol Edilmesi bölümünde bulabilirsiniz.
PS2
İkincil komut istemi dizgesi. Öntanımlı değeri > ' dır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
V. Oylum - Kabuk Değişkenleri Başlangıç Bash Değişkenleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası