SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs.
Önceki Kılavuz Sayfaları (nâm-ı diğer Man Sayfaları) Sonraki

SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs.

Özet
Bu bölümde standart dosya sistemi yerleşimi, ağ protokolleri, karakter kodlamaları, kılavuz sayfaları ile ilgili teknik bilgiler (Örneğin bu bilgi man 7 man ile açılan man sayfasından alınmıştır) ve bir takım başka şeyler bulunur.

A

ABORT - o anki hareketi geri alır
ALTER AGGREGATE - bir ortak değer işlevinin tanımını değiştirir
ALTER CONVERSION - bir dönüşümün tanımını değiştirir
ALTER DATABASE - bir veritabanının özniteliklerini değiştirir
ALTER DOMAIN - bir veri alanının tanımını değiştirir
ALTER FUNCTION - bir işlevin tanımını değiştirir
ALTER GROUP - bir kullanıcı grubunun özniteliklerini değiştirir
ALTER INDEX - bir indeksin tanımını değiştirir
ALTER LANGUAGE - bir yordamsal dilin tanımını değiştirir
ALTER OPERATOR - bir işlecin tanımını değiştirir
ALTER OPERATOR CLASS - bir işleç sınıfının tanımını değiştirir
ALTER SCHEMA - bir şemanın tanımını değiştirir
ALTER SEQUENCE - Bir kayıt listesi üretecinin tanımını değiştirir
ALTER TABLE - bir tablonun tanımını değiştirir
ALTER TABLESPACE - bir tablo alanının tanımını değiştirir
ALTER TRIGGER - bir tetiğin tanımını değiştirir
ALTER TYPE - bir tür tanımını değiştirir
ALTER USER - bir veritabanı kullanıcı hesabını değiştirir
ANALYZE - bir veritabanı hakkında istatistik toplar

B

BEGIN - bir hareket kümesi başlatır
boot - genel olarak açılış işlemleri

C

CHECKPOINT - anlık olarak bir hareket günlüğü denetim noktası oluşturur
CLOSE - bir göstericiyi kapatır
CLUSTER - bir tabloyu bir indekse göre sıralar
COMMENT - bir nesnenin açıklamasını tanımlar veya değiştirir
COMMIT - o anki hareketi teslim eder
COPY - bir tablo ile bir dosya arasında veri kopyalar
CREATE AGGREGATE - yeni bir ortak değer işlevi tanımlar
CREATE CAST - iki veri türü arasında yeni bir dönüşüm tanımlar
CREATE CONSTRAINT TRIGGER - yeni bir kısıt tetiği tanımlar
CREATE CONVERSION - yeni bir karakter kümesi dönüşümü tanımlar
CREATE DATABASE - yeni bir veritabanı oluşturur
CREATE DOMAIN - yeni bir veri alanı tanımlar
CREATE FUNCTION - yeni bir işlev tanımlar
CREATE GROUP - yeni bir kullanıcı grubu tanımlar
CREATE INDEX - yeni bir indeks tanımlar
CREATE LANGUAGE - yeni bir yordamsal dil tanımlar
CREATE OPERATOR - yeni bir işleç tanımlar
CREATE OPERATOR CLASS - yeni bir işleç sınıfı tanımlar
CREATE RULE - bir yeniden yazma kuralı tanımlar
CREATE SCHEMA - yeni bir şema tanımlar
CREATE SEQUENCE - yeni bir kayıt listesi üreteci tanımlar
CREATE TABLE - yeni bir tablo tanımlar
CREATE TABLE AS - bir sorgunun sonuçlarından yeni bir tablo tanımlar
CREATE TABLESPACE - yeni bir tablo alanı tanımlar
CREATE TRIGGER - yeni bir tetik tanımlar
CREATE TYPE - yeni bir veri türü tanımlar
CREATE USER - yeni bir veritabanı kullanıcısı hesabı tanımlar
CREATE VIEW - yeni bir sanal tablo tanımlar

D

DEALLOCATE - bir taslağı serbest bırakır
DECLARE - bir gösterici tanımlar
DELETE - bir tablo satırını siler
DROP AGGREGATE - bir ortak değer işlevini kaldırır
DROP CAST - bir tür dönüşümünü kaldırır
DROP CONVERSION - bir karakter kümesi dönüşümünü kaldırır
DROP DATABASE - bir veritabanını kaldırır
DROP DOMAIN - bir veri alanını kaldırır
DROP FUNCTION - bir işlevi kaldırır
DROP GROUP - bir kullanıcı grubunu kaldırır
DROP INDEX - bir indeksi kaldırır
DROP LANGUAGE - bir yordamsal dili kaldırır
DROP OPERATOR - bir işleci kaldırır
DROP OPERATOR CLASS - bir işleç sınıfını kaldırır
DROP RULE - bir yeniden yazma kuralını kaldırır
DROP SCHEMA - bir şemayı kaldırır
DROP SEQUENCE - bir kayıt listesi üretecini kaldırır
DROP TABLE - bir tabloyu kaldırır
DROP TABLESPACE - bir tablo alanını kaldırır
DROP TRIGGER - bir tetik tanımını kaldırır
DROP TYPE - bir veri türünü kaldırır
DROP USER - bir veritabanı kullanıcı hesabını kaldırır
DROP VIEW - bir sanal tabloyu kaldırır

E

END - o anki hareketi teslim eder
EXECUTE - bir taslağı çalıştırır
EXPLAIN - bir cümlenin icra planını gösterir

F

FETCH - bir gösterici kullanarak bir sorgudan satırları çeker

M

MOVE - bir gösterici konumlandırır

S

signal - kullanılabilir sinyallerin listesi
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
frozen-bubble Başlangıç ABORT
Bir Linux Kitaplığı Sayfası