CREATE LANGUAGE
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
CREATE LANGUAGE(7)SQL - Dil Deyimleri CREATE LANGUAGE(7)
İSİM
CREATE LANGUAGE — yeni bir yordamsal dil tanımlar
KULLANIM
CREATE [ TRUSTED ] [ PROCEDURAL ] LANGUAGE isim
    HANDLER eylemci [ VALIDATOR doğrulama_işlevi ]
Açıklama
CREATE LANGUAGE kullanarak, bir PostgreSQLTM kulanıcısı bir PostgreSQLTM veritabanı için yeni bir yordamsal dil kaydı yapabilir. Bundan sonra bu yeni dilde işlevler ve tetik yordamları tanımlanabilir. Yeni bir dil kaydı yapabilmek için kullanıcı, PostgreSQLTM ayrıcalıklı kullanıcısı yetkilerine sahip olmalıdır.
CREATE LANGUAGE aslında, bir dilde yazılmış işlevlerin çalıştırılmasından sorumlu bir eylemci ile bu dili ilişkilendirir. Dil eylemcileri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için
http://www.postgresql.org/uygulamalar/pgsql/xplang.html adresine bakınız.
Yordamsal dil kaydı her veritabanına ayrı ayrı yapılmalıdır. Bir dilin bütün veritabanlarında öntanımlı olması için, bu dil template1 veritabanında kayıtlı olmalıdır.
Parametreler
TRUSTED
Eylemcinin dil için gövenli olduğunu belirtir. Bu, bir yetkisiz kullanıcı erişim kısıtlamalarını aşacak herhangi bir işlevselliği kullanmayacak demektir. Belirtilmezse, sadece PostgreSQLTM ayrıcalıklı kullanıcısının yetkilerine sahip kullanıcılar bu dili yeni bir işlev tanımlamak için kullanabilecektir.
PROCEDURAL
Gereksizdir (etkisi yoktur).
isim
Yeni yordamsal dilin ismi. Dil ismi harf büyüklüğüne duyarlıdır. İsim veritabanındaki dil isimleri arasında eşsiz olmalıdır.
Geriye uyumluluk için isim tek tırnak içine alınabilir.
HANDLER eylemci
eylemci yordamsal dilin işlevlerini çalıştırmak için çağrılacak, evvelce kaydedilmiş bir işlevin ismidir. Bir yordamsal dilin eylemci işlevi C gibi bir derlenen dilin 1. sürüm çağrı uzlaşımı ile yazılmış olmalı ve argüman almayan ve dönüş türü language_handler olan bir işlev olarak kaydedilmiş olmalıdır. language_handler dönüş türü, işlevi bir eylemci işlev olarak tanımlamakta kullanılan bir yer tutucu türdür.
VALIDATOR doğrulama_işlevi
doğrulama_işlevi yeni dilde yeni bir işlev oluşturulduğunda yeni işlevi doğrulamak için çağrılacak evvelce kaydedilimiş bir işlevin ismidir. Böyle bir işlev belirtilmezse, yeni bir işlev oluşturulduğunda sınanmayacaktır. Doğrulama işlevi, yeni oluşturulacak işlevin nesne kimliği için oid türünde bir argüman almalıdır. İşlev genellikle void döndürecek şekilde tasarlanır.
Bir doğrulama işlevi genellikle işlev gövdesini sözdizimsel doğruluk bakımından inceler, ama işlevin diğer özelliklerine de (dilin desteklemediği bir argüman türü kullanılmış mı, acaba; gibi) bakar. Bir hatayı sinyallemek için, doğrulama işlevi ereport() işlevini kullanmalıdır. İşlevin dönüş değeri yok sayılır.
Ek Bilgi
Bu komut normalde doğrudan kullanıcılar tarafından çalıştırılmaz. Yordamsal diler için PostgreSQLTM dağıtımında bulunan createlang(1) aracı kullanılmalıdır. Bu araç ayrıca, doğru eylemciyi de kuracaktır. (createlang yerine CREATE LANGUAGE'de kullanılabilir.)
PostgreSQL'in 7.3 sürümünden önce, eylemci işlevin language_handler türünde değil, opaque türde yer tutucu döndürmesi gerekirdi. Eski döküm dosyalarını desteklemek için CREATE LANGUAGE opaque türde değer döndüren bir işlevi kabul edecektir, ama işlevin, dönüş türü language_handler olacak şekilde bildirilmesinin gerektiğini bildiren bir uyarı gösterecektir.
Yeni bir işlev oluşturmak için CREATE FUNCTION[create_function(7)] kullanılır.
Bir yordamsal dili veritabanından kaldırmak için DROP LANGUAGE[drop_language(7)] ya da daha iyisi droplang(1) aracını kullanın.
Sistem kataloğu pg_language (bkz.
http://www.postgresql.org/uygulamalar/pgsql/catalog-pg-language.html), o an kurulu olan diller hakkındaki bilgileri kaydeder. Ayrıca, createlang kurulu dilleri listelemek için bir seçeneğe sahiptir.
Bir kullanıcının bir yordamsal dili kullanabilmesi için, USAGE yetkisi olması gerekir. Eğer dilin güvenilir olduğu biliniyorsa, createlang herkese bu izni özdevinimli olarak verir.
Örnekler
Aşağıdaki iki komut sırayla çalıtırılarak yeni bir dilin ve eylemcisinin kaydını yapacaktır.
CREATE FUNCTION plsample_call_handler() RETURNS language_handler
    AS '$libdir/plsample'
    LANGUAGE C;
CREATE LANGUAGE plsample
    HANDLER plsample_call_handler;
Uyumluluk
CREATE LANGUAGE bir PostgreSQLTM oluşumudur.
İlgili Belgeler
ALTER LANGUAGE[alter_language(7)],
CREATE FUNCTION[create_function(7)],
DROP LANGUAGE[drop_language(7)],
GRANT[grant(7)], REVOKE[revoke(7)], createlang(1), droplang(1).
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Nisan 2005
PostgreSQLCREATE LANGUAGE(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
CREATE INDEX Başlangıç CREATE OPERATOR
Bir Linux Kitaplığı Sayfası