ALTER GROUP
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
ALTER GROUP(7)SQL - Dil Deyimleri ALTER GROUP(7)
İSİM
ALTER GROUP — bir kullanıcı grubunun özniteliklerini değiştirir
KULLANIM
ALTER GROUP grupismi ADD USER kullanıcı_ismi [, ... ]
ALTER GROUP grupismi DROP USER kullanıcı_ismi [, ... ]

ALTER GROUP grupismi RENAME TO yeni_isim
Açıklama
ALTER GROUP bir kullanıcı grubunun özniteliklerini değiştirir.
İlk iki biçim kullanıcıları gruba eklemek ve gruptan çıkarmak için kullanılır. Bu biçimleri sadece veritabanının ayrıcalıklı kullanıcısı kullanabilir.
Üçüncü biçim grubun ismini değiştirir. Bunu sadece veritabanının ayrıcalıklı kullanıcısı yapabilir.
Parametreler
grupismi
Değişiklik yapılacak grubun ismi.
kullanıcı_ismi
Gruba eklenecek ya da gruptan çıkarılacak kullanıcının ismi. Belirtilecek kullanıcı ismi mevcutlardan biri olmalıdır; ALTER GROUP yeni bir kullanıcı oluşturmaz ve kullanıcıyı silmez.
yeni_isim
Grubun yeni ismi.
Örnekler
Bir gruba kullanıcıları eklemek için:
ALTER GROUP staff ADD USER karl, john;
Bir gruptan bir kullanıcıyı çıkarmak için:
ALTER GROUP workers DROP USER beth;
Uyumluluk
SQL standardında ALTER GROUP diye bir deyim yoktur.
İlgili Belgeler
CREATE GROUP[create_group(7)], DROP GROUP[drop_group(7)].
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Mart 2005
PostgreSQLALTER GROUP(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
ALTER FUNCTION Başlangıç ALTER INDEX
Bir Linux Kitaplığı Sayfası