ALTER FUNCTION
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
ALTER FUNCTION(7)SQL - Dil Deyimleri ALTER FUNCTION(7)
İSİM
ALTER FUNCTION — bir işlevin tanımını değiştirir
KULLANIM
ALTER FUNCTION isim ( [ tür [, ...] ] ) RENAME TO yeni-isim
ALTER FUNCTION isim ( [ tür [, ...] ] ) OWNER TO yeni-aidiyet
Açıklama
ALTER FUNCTION bir işlevin tanımını değiştirir.
Parametreler
isim
Mevcut bir işlevin ismi (şema nitelemeli olabilir).
tür
İşlevin bir argümanının türü.
yeni-isim
İşlevin yeni ismi.
yeni-aidiyet
İşlevin yeni sahibi. İşlevin sahibini değiştirmek için ayrıcalıklı kullanıcı olmalısınız. Eğer işlev SECURITY DEFINER imli ise, o artık yani aidiyetiyle çalıştırılacaktır.
Örnekler
integer argümanlı sqrt işlevinin ismini square_root yapmak için:
ALTER FUNCTION sqrt(integer) RENAME TO square_root;
integer argümanlı sqrt işlevinin sahibini joe yapmak için:
ALTER FUNCTION sqrt(integer) OWNER TO joe;
Uyumluluk
SQL standardında bir ALTER FUNCTION deyimi vardır, ancak işlevin ismini ya da aidiyetini değiştirmek için bir seçenek sunmamıştır.
İlgili Belgeler
CREATE FUNCTION[create_function(7)], DROP FUNCTION[drop_function(7)].
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Mart 2005
PostgreSQLALTER FUNCTION(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
ALTER DOMAIN Başlangıç ALTER GROUP
Bir Linux Kitaplığı Sayfası