ALTER DOMAIN
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
ALTER DOMAIN(7)SQL - Dil Deyimleri ALTER DOMAIN(7)
İSİM
ALTER DOMAIN — bir veri alanının tanımını değiştirir
KULLANIM
ALTER DOMAIN isim
  { SET DEFAULT ifade | DROP DEFAULT }
ALTER DOMAIN isim
  { SET | DROP } NOT NULL
ALTER DOMAIN isim
  ADD alan-kısıtı
ALTER DOMAIN isim
  DROP CONSTRAINT kısıt-ismi [ RESTRICT | CASCADE ]
ALTER DOMAIN isim
  OWNER TO yeni-aidiyet
Açıklama
ALTER DOMAIN mevcut bir veri alanının tanımını değiştirir. Çeşitli alt biçimleri vardır:
SET/DROP DEFAULT
Bu biçim bir alanın öntanımlı değerini belirlemek ya da silmek için kullanılır. Burada belirlenen öntanımlılar sadece bu cümleden sonraki INSERT cümlelerine uygulanır; bu veri alanının kullanıldığı bir tablodaki mevcut satırlar etkilenmezler.
SET/DROP NOT NULL
Bu biçim bir veri alanının NULL değerlere izin verip vermeyeceğini belirlemek için kullanılır. Sadece, bu veri alanını kullanıldığı sütunlar NULL değer içermediği takdirde SET NOT NULL yapabilirsiniz.
ADD alan-kısıtı
Bu biçim CREATE DOMAIN[create_domain(7)] ile aynı sözdizimini kullanarak bir veri alanına yeni bir kısıt eklemek için kullanılır. Bu sadece veri alanının kullanıldığı tüm sütunlar yeni kısıtı yerine getirebiliyorsa başarılı olacaktır.
DROP CONSTRAINT
Bu biçim bir veri alanındaki kısıtları siler.
OWNER
Bu biçim belirtilen kullanıcıyı veri alanının sahibi yapar.
Sadece ayrıcalıklı kullanıcı tarafından kullanılabilen ALTER DOMAIN OWNER biçimi dışında, ALTER DOMAIN kullanmak için veri alanının sahibi olmalısınız.
Parametreler
name
Değiştirilecek mevcut bir veri alanının ismi (şema nitelemeli olabilir).
alan-kısıtı
Veri alanı için yeni alan kısıtı.
kısıt-ismi
Silinecek mevcut bir kısıtın ismi.
CASCADE
Kısıta bağımlı nesneleri özdevimli siler.
RESTRICT
Kısıta bağımlı bir nesne varsa, kısıtın silinmesini önler. Bu davranış öntanımlıdır.
yeni-aidiyet
Veri alanının yeni sahibinin kullanıcı ismi.
Örnekler
Bir veri alanına bir NOT NULL kısıtı eklemek için:
ALTER DOMAIN zipcode SET NOT NULL;
Bir veri alanında bir NOT NULL kısıtını kaldırmak için:
ALTER DOMAIN zipcode DROP NOT NULL;
Bir veri alanına bir sınama kısıtı eklemek için:
ALTER DOMAIN zipcode
  ADD CONSTRAINT zipchk CHECK (char_length(VALUE) = 5);
Bir veri alanından bir sınama kısıtını kaldırmak için:
ALTER DOMAIN zipcode DROP CONSTRAINT zipchk;
Uyumluluk
Bir PostgreSQLTM oluşumu olarak OWNER'lı biçim dışında ALTER DOMAIN cümleleri SQL:1999 ile uyumludur.
İlgili Belgeler
CREATE DOMAIN[create_domain(7)], DROP DOMAIN[drop_domain(7)].
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Mart 2005
PostgreSQLALTER DOMAIN(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
ALTER DATABASE Başlangıç ALTER FUNCTION
Bir Linux Kitaplığı Sayfası