DROP FUNCTION
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
DROP FUNCTION(7)SQL - Dil Deyimleri DROP FUNCTION(7)
İSİM
DROP FUNCTION — bir işlevi kaldırır
KULLANIM
DROP FUNCTION isim ( [ veri_türü [, ...] ] ) [ CASCADE | RESTRICT ]
Açıklama
DROP FUNCTION mevcut bir işlevin tanımını siler. Komutu çalıştırabilmek için işlevin sahibi olmalısınız. Farkı argümanları olan aynı isimde çok sayıda işlev olabileceğinden silinecek işlevin argümanlarını da belirtmelisiniz.
Parametreler
isim
Mevcut bir işlevin ismi (şema nitelemeli olabilir).
veri_türü
İşlevin bir argümanının veri türü.
CASCADE
İşleve bağımlı nesnelerin de (örn, tetikler veya işleçler) silinmesini sağlar.
RESTRICT
İşleve bağımlı nesneler varsa işlevin silinmesini engeller. Bu öntanımlıdır.
Örnekler
Karekök işlevini kaldırmak için:
DROP FUNCTION sqrt(integer);
Uyumluluk
SQL standardında DROP FUNCTION diye bir deyim vardır ama bu komutla uyumlu değildir.
İlgili Belgeler
CREATE FUNCTION[create_function(7)],
ALTER FUNCTION[alter_function(7)].
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Nisan 2005
PostgreSQLDROP FUNCTION(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
DROP DOMAIN Başlangıç DROP GROUP
Bir Linux Kitaplığı Sayfası