DROP TRIGGER
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
DROP TRIGGER(7)SQL - Dil Deyimleri DROP TRIGGER(7)
İSİM
DROP TRIGGER — bir tetik tanımını kaldırır
KULLANIM
DROP TRIGGER isim ON tablo [ CASCADE | RESTRICT ]
Açıklamalar
DROP TRIGGER mevcut bir tetik tanımını kaldırır. Komutu çalıştırabilmek için, tetiğin tanımlandığı tablonun sahibi olmalısınız.
Parametreler
isim
Kaldırılacak tetik tanımının ismi.
tablo
Tetiğin tanımlandığı tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).
CASCADE
Tetiğe bağımlı nesnelerin de silinmesini sağlar.
RESTRICT
Tetiğe bağımlı nesneler varsa tetiğin kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.
Örnekler
films tablosundan if_dist_exists tetiğini kaldırmak için:
DROP TRIGGER if_dist_exists ON films;
Uyumluluk
DROP TRIGGER deyimi SQL standardı ile uyumlu değildir. SQL standardında, tetik isimleri tablolara ait değildir, dolayısıyla komut tablo ismini içermez (DROP TRIGGER isim şeklinde kullanılır).
İlgili Belgeler
CREATE TRIGGER[create_trigger(7)].
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Nisan 2005
PostgreSQLDROP TRIGGER(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
DROP TABLESPACE Başlangıç DROP TYPE
Bir Linux Kitaplığı Sayfası