DROP TYPE
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
DROP TYPE(7)SQL - Dil Deyimleri DROP TYPE(7)
İSİM
DROP TYPE — bir veri türünü kaldırır
KULLANIM
DROP TYPE isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
Açıklamalar
DROP TYPE kullanıcı tanımlı veri türlerini kaldırmak için kullanılır. Bir veri türünü kaldırmak için o veri türünün sahibi olmalısınız.
Parametreler
isim
Kaldırılacak veri türünün ismi (şema nitelemeli olabilir).
CASCADE
Veri türüne bağımlı nesnelerin de (tablo sütunları, işlevler, işleçler gibi) silinmesini sağlar.
RESTRICT
Veri türüne bağımlı nesneler varsa veri türünün kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.
Örnekler
box veri türünü kaldırmak için:
DROP TYPE box;
Uyumluluk
CREATE TYPE SQL standardındaki adaşına benzemekle birlikte, komut ve veri türü eklenti mekanizması SQL standardındakinden farklıdır.
İlgili Belgeler
CREATE TYPE[create_type(7)], ALTER TYPE[alter_type(7)].
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Nisan 2005
PostgreSQLDROP TYPE(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
DROP TRIGGER Başlangıç DROP USER
Bir Linux Kitaplığı Sayfası