ALTER TYPE
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
ALTER TYPE(7)SQL - Dil Deyimleri ALTER TYPE(7)
İSİM
ALTER TYPE — bir tür tanımını değiştirir
KULLANIM
ALTER TYPE isim OWNER TO yeni_aidiyet
Açıklama
ALTER TYPE mevcut bir türün tanımını değiştirir. Şimdilik yapabildiği tek şey bir türün sahibini değiştirmektir.
Parametreler
isim
Değiştirilecek mevcut bir türün ismi (şema nitelemeli olabilir).
yeni_aidiyet
Türün yeni sahibinin kullanıcı ismi. Bir türün sahibini değiştirebilmek için ayrıcalıklı kullanıcı olmalısınız.
Örnekler
Kullanıcı tanımlı email türünün sahibini joe yapmak için:
ALTER TYPE email OWNER TO joe;
Uyumluluk
SQL standardında ALTER TYPE diye bir deyim yoktur.
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Nisan 2005
PostgreSQLALTER TYPE(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
ALTER TRIGGER Başlangıç ALTER USER
Bir Linux Kitaplığı Sayfası