ALTER TRIGGER
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
ALTER TRIGGER(7)SQL - Dil Deyimleri ALTER TRIGGER(7)
İSİM
ALTER TRIGGER — bir tetiğin tanımını değiştirir
KULLANIM
ALTER TRIGGER isim ON tablo RENAME TO yeni_isim
Açıklama
ALTER TRIGGER mevcut bir tetiğin özelliklerini değiştirir. RENAME deyimi tetiğin tanımına dokunmadan sadece ismin değiştirir.
Özelliklerini değiştirebilmeniz için tetiğin etkilediği tablonun sahibi olmalısınız.
Parametreler
isim
Değiştirilecek tetiğin ismi.
tablo
Bu tetiğin etkildeği tablonun ismi.
yeni_isim
Tetiğin yeni ismi.
Örnekler
Mevcut bir tetiğin ismini değiştirmek için:
ALTER TRIGGER emp_stamp ON emp RENAME TO emp_track_chgs;
Uyumluluk
ALTER TRIGGER bir PostgreSQLTM oluşumudur.
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Nisan 2005
PostgreSQLALTER TRIGGER(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
ALTER TABLESPACE Başlangıç ALTER TYPE
Bir Linux Kitaplığı Sayfası