CREATE CONVERSION
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
CREATE CONVERSION(7)SQL - Dil Deyimleri CREATE CONVERSION(7)
İSİM
CREATE CONVERSION — yeni bir karakter kümesi dönüşümü tanımlar
KULLANIM
CREATE [DEFAULT] CONVERSION isim
    FOR kaynak_kodlama TO hedef_kodlama FROM işlev_ismi
Açıklama
CREATE CONVERSION yeni bir karakter kümesi dönüşümü tanımlar. Dönüşüm isimleri belli bir karakter kümesi dönüşümünü belirtmek için convert işlevinde kullanılabilir. Ayrıca, DEFAULT imli dönüşümler sunucu ile istemci arasında özdevinimli karakter kümesi dönüşümü için kullanılabilir. Bu amaçla, A'dan B'ye ve B'den A'ya olmak üzere iki dönüşüm tanımlanmalıdır.
Bir dönüşüm oluşturabilmek için işlev üzerinde EXECUTE yetkiniz ve hedef şema üzerinde de CREATE yetkiniz olmalıdır.
Parametreler
DEFAULT
Bu kaynak kodlamadan ve hedef kodlamaya dönüşümün öntanımlı olduğunu belirtir. Bu kodlama çifti için bir şema içinde sadece bir öntanımlı kodlama olmalıdır.
isim
Dönüşümün ismi. Şema nitelemeli olabilir, değilse dönüşüm o anki şemada tanımlanmış olur. Dönüşüm ismi bu şema içinde eşsiz olmalıdır.
kaynak_kodlama
Kaynak karakter kümesinin ismi.
hedef_kodlama
Hedef karakter kümesinin ismi.
işlev_ismi
Dönüşümü gerçekleştirecek işlevin ismi. İşlev ismi şema nitelemeli olabilir, değilse işlev arama yolunda aranacaktır.
İşlev prototipi şöyle olmalıdır:
conv_proc(
  integer, -- kaynak karakter kümesi kimliği
  integer, -- hedef karakter kümesi kimliği
  cstring, -- kaynak dizge (boş karakter sonlandırmalı C dizgesi)
  cstring, -- hedef dizge (boş karakter sonlandırmalı C dizgesi)
  integer  -- kaynak dizge uzunluğu
) RETURNS void;
Ek Bilgi
Kullanıcı tanımlı dönüşümleri kaldırmak için DROP CONVERSION kullanılır.
Bir dönüşüm oluşturmak için gereken izinler ilerideki dağıtımlarda değişebilir.
Örnekler
myfunc işlevini kullanarak UNICODE'dan LATIN1'e dönüşüm oluşturmak için:
CREATE CONVERSION myconv FOR 'UNICODE' TO 'LATIN1' FROM myfunc;
Uyumluluk
CREATE CONVERSION bir PostgreSQLTM oluşumudur. SQL standardında CREATE CONVERSION diye bir deyim yoktur.
İlgili Belgeler
ALTER CONVERSION[alter_conversion(7)],
CREATE FUNCTION[create_function(7)],
DROP CONVERSION[drop_conversion(7)].
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Nisan 2005
PostgreSQLCREATE CONVERSION(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
CREATE CONSTRAINT TRIGGER Başlangıç CREATE DATABASE
Bir Linux Kitaplığı Sayfası