CREATE CONSTRAINT TRIGGER
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
CREATE CONSTRAINT TRIGGER(7)SQL - Dil Deyimleri CREATE CONSTRAINT TRIGGER(7)
İSİM
CREATE CONSTRAINT TRIGGER — yeni bir kısıt tetiği tanımlar
KULLANIM
CREATE CONSTRAINT TRIGGER isim
    AFTER olaylar ON
    tablo_ismi kısıt öznitelikler
    FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE işlev_ismi ( argümanlar )
Açıklama
CREATE CONSTRAINT TRIGGER, CREATE TABLE/ALTER TABLE içinde ve pg_dump tarafından gösterimsel bütünlük için özel tetikler oluşturmakta kullanılır. Genel kullanım için tasarlanmamıştır.
Parametreler
isim
Kısıt tetiğinin ismi.
olaylar
Bu tetiği harekete geçirebilen olay kategorileri.
tablo_ismi
Tetikleyen olanların oluştuğu tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).
kısıt
Asıl kısıt belirtimi.
öznitelikler
Kısıt öznitelikleri.
işlev_ismi(argümanlar)
Tetik işleminin parçası olarak çağrılacak işlev.
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Nisan 2005
PostgreSQLCREATE CONSTRAINT TRIGGER(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
CREATE CAST Başlangıç CREATE CONVERSION
Bir Linux Kitaplığı Sayfası