ALTER CONVERSION
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
ALTER CONVERSION(7)SQL - Dil Deyimleri ALTER CONVERSION(7)
İSİM
ALTER CONVERSION — bir dönüşümün tanımını değiştirir
KULLANIM
ALTER CONVERSION isim RENAME TO yeni-isim
ALTER CONVERSION isim OWNER TO yeni-aidiyet
Açıklama
ALTER CONVERSION bir dönüşümün tanımını değiştirir.
Parametreler
isim
Mevcut bir dönüşümün ismi (isteğe bağlı olarak şema nitelemeli).
yeni-isim
Dönüşümün yeni ismi.
yeni-aidiyet
Dönüşümün yeni aidiyeti Bir dönüşümün aidiyetini değiştirmek için ayrıcalıklı kullanıcı olmalısınız.
Örnekler
iso_8859_1_to_utf_8 dönüşümünün ismini latin1_to_unicode yapmak için:
ALTER CONVERSION iso_8859_1_to_utf_8 RENAME TO latin1_to_unicode;
iso_8859_1_to_utf_8 dönüşümünün sahibini joe yapmak için:
ALTER CONVERSION iso_8859_1_to_utf_8 OWNER TO joe;
Uyumluluk
SQL standardında ALTER CONVERSION diye bir komut yoktur.
İlgili Belgeler
CREATE CONVERSION[create_conversion(7)], DROP CONVERSION[drop_conversion(7)].
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Mart 2005
PostgreSQLALTER CONVERSION(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
ALTER AGGREGATE Başlangıç ALTER DATABASE
Bir Linux Kitaplığı Sayfası