DROP SEQUENCE
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
DROP SEQUENCE(7)SQL - Dil Deyimleri DROP SEQUENCE(7)
İSİM
DROP SEQUENCE — bir kayıt listesi üretecini kaldırır
KULLANIM
DROP SEQUENCE isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
Açıklamalar
DROP SEQUENCE bir kayıt listesi üretecini kaldırır
Parametreler
isim
Kaldırılacak kayıt listesinin ismi (şema nitelemeli olabilir).
CASCADE
Kayıt listesine bağımlı nesnelerin de silinmesini sağlar.
RESTRICT
Kayıt listesine bağımlı nesneler varsa kayıt listesinin kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.
Örnekler
serial isimli kayıt listesini silmek için:
DROP SEQUENCE serial;
Uyumluluk
SQL standardının bir defada sadece bir kayıt listesi kaldırılmasına izin vermesi dışında, DROP SEQUENCE SQL standardıyla tamamen uyumludur.
İlgili Belgeler
CREATE SEQUENCE[create_sequence(7)].
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Nisan 2005
PostgreSQLDROP SEQUENCE(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
DROP SCHEMA Başlangıç DROP TABLE
Bir Linux Kitaplığı Sayfası