DROP TABLE
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
DROP TABLE(7)SQL - Dil Deyimleri DROP TABLE(7)
İSİM
DROP TABLE — bir tabloyu kaldırır
KULLANIM
DROP TABLE isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
Açıklama
DROP TABLE veritabanından tabloları kaldırır. Bir tabloyu sadece sahibi kaldırabilir. Tabloyu kaldırmadan sadece satırlarını boşaltmak istiyorsanız DELETE[delete(7)] kullanın.
DROP TABLE daima hedef tablonun içerdiği indeksleri, kuralları, tetikleri ve kısıtları kaldıracaktır. Yine de, bir sanal tablo ya da başka bir tablodaki bir yabancı anahtar tarafından başvurulan bir tabloyu kaldırabilmek için CASCADE belirtilmelidir. (CASCADE bağımlı bir sanal tabloyu tamamen kaldıracak, fakat yabancı anahtar için diğer tablodan sadece yabancı anahtar kısıtını kaldıracaktır.)
Parametreler
isim
Kaldırılacak tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).
CASCADE
Tabloya bağımlı nesnelerin de (sanal tablolar gibi) silinmesini sağlar.
RESTRICT
Tabloya bağımlı nesneler varsa tablonun kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.
Örnekler
films ve distributors tablolarını kaldırmak için:
DROP TABLE films, distributors;
Uyumluluk
SQL standardının bir defada sadece bir tablo kaldırılmasına izin vermesi dışında, DROP TABLE SQL standardıyla tamamen uyumludur.
İlgili Belgeler
ALTER TABLE[alter_table(7)], CREATE TABLE[create_table(7)].
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Nisan 2005
PostgreSQLDROP TABLE(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
DROP SEQUENCE Başlangıç DROP TABLESPACE
Bir Linux Kitaplığı Sayfası