DROP CAST
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
DROP CAST(7)SQL - Dil Deyimleri DROP CAST(7)
İSİM
DROP CAST — bir tür dönüşümünü kaldırır
KULLANIM
DROP CAST (kaynak_tür AS hedef_tür) [ CASCADE | RESTRICT ]
Açıklama
DROP CAST evvelce tanımlanmış bir tür dönüşümünü siler.
Bir tür dönüşümünü silebilmek için, ya kaynak ya da hedef türün sahibi olmalısınız. Bunların, bir tür dönüşümünü tanımlamak için gereken izinlerle aynı olması gerekir.
Parametreler
kaynak_tür
Tür dönüşümünün kaynak veri türünün ismi.
hedef_tür
Tür dönüşümünün hedef veri türünün ismi.
CASCADE
RESTRICT
Tür dönüşümlerinde bir bağımlılık sözkonusu olmadığından bu sözcükler etkisizdir.
Örnekler
text türünden int türüne dönüşümü silmek için:
DROP CAST (text AS int);
Uyumluluk
DROP CAST komutu SQL standardı ile uyumludur.
İlgili Belgeler
CREATE CAST[create_cast(7)].
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Nisan 2005
PostgreSQLDROP CAST(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
DROP AGGREGATE Başlangıç DROP CONVERSION
Bir Linux Kitaplığı Sayfası