DROP AGGREGATE
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
DROP AGGREGATE(7)SQL - Dil Deyimleri DROP AGGREGATE(7)
İSİM
DROP AGGREGATE — bir ortak değer işlevini kaldırır
KULLANIM
DROP AGGREGATE isim ( veri_türü ) [ CASCADE | RESTRICT ]
Açıklama
DROP AGGREGATE mevcut bir ortak değer işlevini silecektir. Komutu çalıştırabilmek için kullanıcının işlevin sahibi olması gerekir.
Parametreler
isim
Silinecek ortak değer işlevinin ismi (şema nitelemeli olabilir).
veri_türü
Ortak değer işlevinin argüman veri türü. Eğer işlev her veri türünü kabul ediyorsa, * belirtilir.
CASCADE
Ortak değer işlevine bağımlı olan nesnelerin de silinmesini sağlar.
RESTRICT
Ortak değer işlevine bağımlı olan nesneler varsa işlevin silinmesini engeller. Bu öntanımlıdır.
Örnekler
integer türünde argüman alan myavg isimli ortak değer işlevini silmek için:
DROP AGGREGATE myavg(integer);
Uyumluluk
SQL standardında DROP AGGREGATE diye bir deyim yoktur.
İlgili Belgeler
ALTER AGGREGATE[alter_aggregate(7)],
CREATE AGGREGATE[create_aggregate(7)].
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Nisan 2005
PostgreSQLDROP AGGREGATE(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
DELETE Başlangıç DROP CAST
Bir Linux Kitaplığı Sayfası