CREATE TABLESPACE
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
CREATE TABLESPACE(7)SQL - Dil Deyimleri CREATE TABLESPACE(7)
İSİM
CREATE TABLESPACE — yeni bir tablo alanı tanımlar
KULLANIM
CREATE TABLESPACE tablo_alanı_ismi
    [ OWNER kullanıcı_ismi ] LOCATION 'dizin'
Açıklama
CREATE TABLESPACE kümeleme amacıyla yeni bir tablo alanı tanımlar. Tablo alanı ismi, veritabanı kümesinde mevcut tablo alanı isimlerinden farklı olmalıdır.
Bir tablo alanı ayrıcalıklı kullanıcıya veritabanı nesnelerini (tablolar, indeksler gibi) içerecek dosyalar için dosya sisteminde yeni bir yer tanımlama imkanı verir.
Uygun izinlere sahip bir kullanıcı CREATE DATABASE, CREATE TABLE, CREATE INDEX veya ADD CONSTRAINT'e bir tablo_alanı_ismi aktarabilir, böylece belirtilen tablo alanında bu nesnelerin saklandığı dosyalara sahip olabilir.
Parametreler
tablo_alanı_ismi
Oluşturulacak tablo alanının ismi. Bu isim, sistem tablo alanları için ayrılmış bir önek olan pg_ ile başlayamaz.
kullanıcı_ismi
Tablo alanının sahibi olacak kullanıcının ismi. Belirtilmezse, komutu çalıştıran kullanıcı tablo alanının sahibi olur. Tablo alanlarını sadece ayrıcalıklı kullanıcılar oluşturabilir, fakat tablo alanı sahibi olarak sadece ayrıcalıklı olmayan kullanıcıları atayabilirler.
dizin
Tablo alanı için kullanılacak dizin. Dizin boş olmalı, mutlak dosya yolu olarak belirtilmeli ve sahibi PostgreSQL sistem kullanıcısı olmalıdır.
Ek Bilgi
Tablo alanları sadece sembolik bağları destekleyen sistemlerde desteklenmektedir.
Örnekler
/data/dbs dizininde dbspace isminde bir tablo alanının oluşturulması:
CREATE TABLESPACE dbspace LOCATION '/data/dbs';
/data/indexes dizininde genevieve kullanıcısı tarafından indexspace isminde bir tablo alanının oluşturulması:
CREATE TABLESPACE indexspace OWNER genevieve LOCATION '/data/indexes';
Uyumluluk
CREATE TABLESPACE bir PostgreSQLTM oluşumudur.
İlgili Belgeler
CREATE DATABASE[create_database(7)], CREATE TABLE[create_table(7)], CREATE INDEX[create_index(7)], ALTER TABLESPACE[alter_tablespace(7)], DROP TABLESPACE[drop_tablespace(7)].
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Nisan 2005
PostgreSQLCREATE TABLESPACE(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
CREATE TABLE AS Başlangıç CREATE TRIGGER
Bir Linux Kitaplığı Sayfası