DEALLOCATE
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
DEALLOCATE(7)SQL - Dil Deyimleri DEALLOCATE(7)
İSİM
DEALLOCATE — bir taslağı serbest bırakır
KULLANIM
DEALLOCATE [ PREPARE ] taslak_ismi
Açıklama
DEALLOCATE evvelce hazırlanmış bir SQL cümlesini serbest bırakmakta kullanılır. Bu yapılmadığı zaman, taslak oturum sonunda sistem tarafından serbest bırakılır.
Taslaklar hakkında daha fazla bilgi için PREPARE[prepare(7)] kılavuz sayfasına bakınız.
Parametreler
PREPARE
Yoksayılır.
taslak_ismi
Serbest bırakılacak taslağın ismi.
Uyumluluk
SQL standardı bir DEALLOCATE deyimi içerirse de, bu sadece gömülü SQL'de kullanmak içindir.
İlgili Belgeler
EXECUTE[execute(7)], PREPARE[prepare(7)].
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Nisan 2005
PostgreSQLDEALLOCATE(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
CREATE VIEW Başlangıç DECLARE
Bir Linux Kitaplığı Sayfası