ALTER OPERATOR
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
ALTER OPERATOR(7)SQL - Dil Deyimleri ALTER OPERATOR(7)
İSİM
ALTER OPERATOR — bir işlecin tanımını değiştirir
KULLANIM
ALTER OPERATOR name ( { solterim_türü | NONE },
           { sağterim_türü | NONE } ) OWNER TO yeni_aidiyet
Açıklama
ALTER OPERATOR bir işlecin tanımını değiştirir. Tek işlevselliği işlecin sahibini değiştirmektir.
Parametreler
isim
Mevcut bir işlecin ismi (şema nitelemeli olabilir).
solterim_türü
İşlecin sol tarafındaki teriminin veri türü. Böyle bir terim yoksa, NONE yazın.
sağterim_türü
İşlecin sağ tarafındaki teriminin veri türü. Böyle bir terim yoksa, NONE yazın.
yeni_aidiyet
İşlecin yeni sahibi. Bir işlecin sahibini sadece ayrıcalıklı kullanıcı değiştirebilir.
Örnekler
Terimleri text türünde olan a @@ b özel işlecinin sahibini değiştirmek için:
ALTER OPERATOR @@ (text, text) OWNER TO joe;
Uyumluluk
SQL standardında ALTER OPERATOR diye bir deyim yoktur.
İlgili Belgeler
CREATE OPERATOR[create_operator(7)], DROP OPERATOR[drop_operator(7)].
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Mart 2005
PostgreSQLALTER OPERATOR(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
ALTER LANGUAGE Başlangıç ALTER OPERATOR CLASS
Bir Linux Kitaplığı Sayfası