DROP OPERATOR
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
DROP OPERATOR(7)SQL - Dil Deyimleri DROP OPERATOR(7)
İSİM
DROP OPERATOR — bir işleci kaldırır
KULLANIM
DROP OPERATOR isim
    ( { soltaraf_türü | NONE } , { sağtaraf_türü | NONE } )
    [ CASCADE | RESTRICT ]
Açıklama
DROP OPERATOR mevcut bir işleci veritabanından kaldırır. Bu komutu çalıştırabilmek için işlecin sahibi olmalısınız.
Parametreler
isim
Kaldırılacak işlecin ismi (şema nitelemeli olabilir).
soltaraf_türü
İşlecin sol tarafındaki terimin veri türü; işlecin soltaraf terimi yoksa, NONE yazın.
sağtaraf_türü
İşlecin sağ tarafındaki terimin veri türü; işlecin sağtaraf terimi yoksa, NONE yazın.
CASCADE
İşlece bağımlı nesnelerin de silinmesini sağlar.
RESTRICT
İşlece bağımlı nesneler varsa işlecin kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.
Örnekler
integer türünde terimleri olan a^b üs alma işlecini kaldırmak için:
DROP OPERATOR ^ (integer, integer);
bit türünde terimi olan ~b öncül tekterimli bit seviyesi tümleyen işlecini kaldırmak için:
DROP OPERATOR ~ (none, bit);
bigint türünde terimi olan x! artçıl tekterimli faktöriyel işlecini kaldırmak için:
DROP OPERATOR ! (bigint, none);
Uyumluluk
SQL standardında DROP OPERATOR diye bir deyim yoktur.
İlgili Belgeler
CREATE OPERATOR[create_operator(7)],
ALTER OPERATOR[alter_operator(7)].
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Nisan 2005
PostgreSQLDROP OPERATOR(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
DROP LANGUAGE Başlangıç DROP OPERATOR CLASS
Bir Linux Kitaplığı Sayfası