DROP OPERATOR CLASS
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
DROP OPERATOR CLASS(7)SQL - Dil Deyimleri DROP OPERATOR CLASS(7)
İSİM
DROP OPERATOR CLASS — bir işleç sınıfını kaldırır
KULLANIM
DROP OPERATOR CLASS isim USING indeksleme_yöntemi [ CASCADE | RESTRICT ]
Açıklama
DROP OPERATOR CLASS mevcut bir işleç sınıfını kaldırır. Bu komutu çalıştırabilmek için, işleç sınıfının sahibi olmalısınız.
Parametreler
isim
Kaldırılacak işleç sınıfının ismi (şema nitelemeli olabilir).
indeksleme_yöntemi
İşleç sınıfının kullanıldığı indeks erişim yönteminin ismi.
CASCADE
İşleç sınıfına bağımlı nesnelerin de silinmesini sağlar.
RESTRICT
İşleç sınıfına bağımlı nesneler varsa işleç sınıfının kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.
Örnekler
widget_ops isimli B-tree işleç sınıfını kaldırmak için:
DROP OPERATOR CLASS widget_ops USING btree;
İşleç sınıfını kullanan bir indeks varsa, bu komut başarısız olur. Böyle indeksleri işleç sınıfı ile birlikte kaldırmak için cümleye CASCADE ekleyin.
Uyumluluk
SQL standardında DROP OPERATOR CLASS diye bir deyim yoktur.
İlgili Belgeler
ALTER OPERATOR CLASS[alter_operator_class(7)],
CREATE OPERATOR CLASS[create_operator_class(7)].
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Nisan 2005
PostgreSQLDROP OPERATOR CLASS(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
DROP OPERATOR Başlangıç DROP RULE
Bir Linux Kitaplığı Sayfası