CLOSE
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
CLOSE(7)SQL - Dil Deyimleri CLOSE(7)
İSİM
CLOSE — bir göstericiyi kapatır
KULLANIM
CLOSE isim
Açıklama
CLOSE bir açık gösterici ile ilgili olarak ayrılmış tüm özkaynakları serbest bırakır. Gösterici kapatıldıktan sonra, üzerinde işleme artık izin verilmez. Artık ihtiyaç kalmadığında bir gösterici kapatılmalıdır.
Hareket dışında geçerli olmayan göstericiler, hareketin COMMIT veya ROLLBACK ile sonlandırılmasıyla dolaylı olarak kapatılırlar. Hareket tamamlandıktan sonra da geçerli kalan göstericiler ise, oluşturulduğu hareket ROLLBACK ile geri alındığında dolaylı olarak kapatılırlar. Eğer hareket başarıyla tamamlanmışsa böyle bir gösterici ya doğrudan bir CLOSE ile ya da istemci bağlantıyı kestiğinde dolaylı olarak kapatılır.
Parametreler
isim
Kapatılacak göstericinin ismi.
Ek Bilgi
PostgreSQLTM bir OPEN gösterici deyimi kullanmaz; bir gösterici bildirildiği andan itibaren açık kabul edilir. Bir göstericiyi bildirmek için DECLARE[declare(7)] kullanılır.
Örnek
liahona göstericisini kapatmak için:
CLOSE liahona;
Uyumluluk
CLOSE SQL standardıyla tamamen uyumludur.
İlgili Belgeler
DECLARE[declare(7)], FETCH[fetch(7)], MOVE[move(7)].
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Nisan 2005
PostgreSQLCLOSE(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
CHECKPOINT Başlangıç CLUSTER
Bir Linux Kitaplığı Sayfası