MOVE
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
MOVE(7)SQL - Dil Deyimleri MOVE(7)
İSİM
MOVE — bir gösterici konumlandırır
KULLANIM
MOVE [ direction { FROM | IN } ] gösterici_ismi
Açıklama
MOVE bir göstericiyi herhangi bir veri döndürmeden istenen konuna taşır. Göstericiyi belli bir konuma taşıyıp satır döndürmemesi dışında FETCH ile tamamen aynıdır.
Sözdizimi ve kullanım ile ilgili ayrıntılar için FETCH[fetch(7)] kılavuz sayfasına bakınız.
Çıktılar
Bir MOVE komutu işlemi başarıyla tamamlamışsa şöyle bir çıktı üretir:
MOVE miktar
miktar, FETCH komutundaki gibi satır sayısını belirtir (sıfır olabilir).
Örnekler
BEGIN WORK;
DECLARE liahona CURSOR FOR SELECT * FROM films;

-- İlk 5 satırı atlayalım:
MOVE FORWARD 5 IN liahona;
MOVE 5

-- 6. satırı çekelim:
FETCH 1 FROM liahona;
code  | title  | did | date_prod  |  kind  |  len
-------+--------+-----+------------+--------+-------
P_303 | 48 Hrs | 103 | 1982-10-22 | Action | 01:37
(1 row)

-- Göstericiyi kapatıp hareketi sonlandıralım:
CLOSE liahona;
COMMIT WORK;
Uyumluluk
SQL standardında MOVE diye bir deyim yoktur.
İlgili Belgeler
CLOSE[close(7)], DECLARE[declare(7)], FETCH[fetch(7)].
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Nisan 2005
PostgreSQLMOVE(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
FETCH Başlangıç signal
Bir Linux Kitaplığı Sayfası