V. Oylum - Python Kılavuzu
Önceki Uygulama Yardım Belgeleri Sonraki

Python Kılavuzu

(Python Tutorial)
Çeviren: Dinçer Aydın
Yazan: Guido van Rossum
Yazan: Fred L. Drake, Jr.
22 Nisan 2003
Sürüm Bilgileri
Sürüm 2.2.214 Ekim 2002Özgün belge: PythonLabs, Çeviri: DA
Çevirinin özgün sürümünü http://www.geocities.com/dinceraydin/ adresinde bulabilirsiniz.
 
Sürüm 2.1.111 Kasım 2001Özgün belge: PythonLabs, Çeviri: DA
http://www.geocities.com/dinceraydin/python/indextr.html adresindeki Windows sürümünden çevrilmiş Python Kılavuzu'nun Linux için uyarlamasıdır.
Özet
Bu belge, Python Belgeleri arasında yeralan "Python Tutorial"'ın bir çevirisidir.
İçindekiler
1. Giriş
2. İştahınızı Kabartalım
1. Öğrenmek İçin...
3. Yorumlayıcının Kullanımı
1. Yorumlayıcının Çalıştırılması
2. Etkileşimli Kip
3. Python Betikleri
4. Hataların Yakalanması
4. Python'a Giriş
1. Python'u Hesap Makinesi Olarak Kullanmak
1.1. Sayılar
1.2. Dizgeler
1.3. Listeler
2. Programlamaya Doğru İlk Adımlar
5. Akış Denetimi
1. if Deyimi
2. for Deyimi
3. range() işlevi
4. Döngülerde break, continue ve else Deyimleri
5. pass Deyimi
6. İşlev Tanımlama
7. İşlev Tanımları Üzerine Daha Fazla Bilgi
7.1. Argüman Değerlerini Önceden Belirleme
7.2. Anahtar Kelime Argümanlar
7.3. Keyfî Argüman Listeleri
7.4. Lambda Biçemli İşlevler
7.5. Belgelendirme Dizgeleri
6. Veri Yapıları
1. Listeler Üzerine Daha Fazla Bilgi
1.1. Listelerin Yığın Olarak Kullanılması
1.2. Listelerin Kuyruk Olarak Kullanılması
1.3. İşlevsel Yazılım Geliştirme Araçları
1.4. Liste Üreteçleri
2. del Deyimi
3. Demetler (tuples)
4. Sözlükler (Çağrışımlı Listeler)
5. Döngü Teknikleri
6. Koşullu İfadeler Üzerine Daha Fazla Bilgi
7. Listeler, Dizgeler ve Demetler Arasında Kıyaslama
7. Modüller
1. Modüller Üzerine Daha Fazla Bilgi
1.1. Modül Arama Yolu
1.2. "Derlenmiş" Python Dosyaları
2. Standart Modüller
3. dir() İşlevi
4. Paketler
4.1. Bir paketten * yüklemek
4.2. Birbirlerini Yükleyen Modüller
8. Giriş ve Çıkış
1. Daha Güzel Çıkış Biçemi
2. Dosya Okuma ve Yazma
2.1. Dosya Nesnelerinin Yöntemleri
2.2. pickle Modülü
9. Hatalar ve İstisnalar
1. Sözdizim Hataları
2. İstisnalar
3. İstisnaların Ele Alınması
4. İstisna Oluşturma
5. Kullanıcı Tanımlı İstisnalar
6. Son İşlemlerin Belirlenmesi
10. Sınıflar
1. Terminoloji hakkında...
2. Python Etki ve İsim Alanları
3. Sınıflara İlk Bakış
3.1. Sınıf Tanımlama
3.2. Sınıf Nesneleri
3.3. Nesneler (Gerçeklenen Sınıflar)
3.4. Yöntem Nesneleri
4. Bazı Açıklamalar
5. Miras
5.1. Çoklu Miras
6. Özel Değişkenler
7. Sona Kalanlar
8. İstisnalar Sınıf Olabilir
11. Ya bundan sonra?
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Index Başlangıç Giriş
Bir Linux Kitaplığı Sayfası