if Deyimi
Önceki Akış Denetimi Sonraki
if Deyimi
Belki de en iyi bilinen deyim türü if deyimidir. Örnek:
>>> x = int(raw_input("Lütfen bir sayı girin: "))
>>> if x < 0:
...   x = 0
...   print 'Negatif sayı sıfırlandı'
... elif x == 0:
...   print 'Sıfır'
... elif x == 1:
...   print 'Bir'
... else:
...   print 'Birden büyük'
...
Sıfır veya daha fazla elif deyimi olabilir, ve else deyimi seçimliktir. elif deyimi else if deyiminin kısaltılmışıdır ve aşırı girintileri engellemesi açısından faydalıdır. Bir if ... elif ... elif ... deyimleri dizisi diğer dillerde bulunan switch veya case deyimlerinin yerine kullanılabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Akış Denetimi Başlangıç for Deyimi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası