for Deyimi
Önceki Akış Denetimi Sonraki
for Deyimi
for deyimi Pascal veya C dillerinde görülenden biraz farklıdır. Python'daki for deyimi herhangi bir sıranın (liste, dizge, vs.) elemanları üzerinde sırayla yinelenir. Örnek:
>>> # Bazı dizgelerin boylarını ölçelim:
... a = ['kedi', 'pencere', 'kertenkele']
>>> for x in a:
...     print x, len(x)
...
kedi 4
pencere 7
kertenkele 10
Üzerinde yinelenilen sırada değişiklik yapmak güvenli değildir (bu sadece listelerde olabilir). Eğer böyle bir şey yapacaksanız bu iş için dilim gösterimi ile listenin bir kopyasını kullanabilirsiniz:
>>> for x in a[:]: # tüm listenin bir kopyasını oluştur
... if len(x) > 8: a.insert(0, x)
...
>>> a
['kertenkele', 'kedi', 'pencere', 'kertenkele']
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
if Deyimi Başlangıç range() işlevi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası