range() işlevi
Önceki Akış Denetimi Sonraki
range() işlevi
Eğer bir sayı sırası üzerinde tekrarlamalar yapmak isterseniz, belirli bir sıraya göre üretilen sayılardan oluşan bir liste oluşturan range() yerleşik işlevini kullanabilirsiniz. Örnek:
>>> range(10)
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
Verilen bitiş noktası asla üretilen listenin bir parçası olmaz; range(10) ifadesi 10 elemanı olan bir liste oluşturur. Listenin başlayacağı sayıyı ve artış miktarını da belirlemek mümkündür. Artış miktarı negatif de olabilir.
>>> range(5, 10)
[5, 6, 7, 8, 9]
>>> range(0, 10, 3)
[0, 3, 6, 9]
>>> range(-10, -100, -30)
[-10, -40, -70]
range() ve len() işlevlerini bir arada kullanarak da bir listenin elemanları üzerinde döngüler kurabilirsiniz:
>>> a = ['Python', 'programlama', 'öğrenmek', 'çok', 'kolay !']
>>> for i in range(len(a)):
...     print i, a[i]
...
0 Python
1 programlama
2 öğrenmek
3 çok
4 kolay
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
for Deyimi Başlangıç  Döngülerde break, continue ve else Deyimleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası