Akış Denetimi
Önceki V. Oylum - Python Kılavuzu Sonraki
Akış Denetimi
İçindekiler
1. if Deyimi
2. for Deyimi
3. range() işlevi
4. Döngülerde break, continue ve else Deyimleri
5. pass Deyimi
6. İşlev Tanımlama
7. İşlev Tanımları Üzerine Daha Fazla Bilgi
7.1. Argüman Değerlerini Önceden Belirleme
7.2. Anahtar Kelime Argümanlar
7.3. Keyfî Argüman Listeleri
7.4. Lambda Biçemli İşlevler
7.5. Belgelendirme Dizgeleri
Bir önceki bölümde tanıtılan while deyiminin yanısıra Python'da diğer programlama dillerinde de bulunan genel akış denetim deyimleri (bazı farklarla birlikte) vardır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Programlamaya Doğru İlk Adımlar Başlangıç if Deyimi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası