Programlamaya Doğru İlk Adımlar
Önceki Python'a Giriş Sonraki
Programlamaya Doğru İlk Adımlar
Tabii ki Python kullanarak iki ile ikiyi toplamaktan daha karmaşık işler yapabiliriz. Mesela bir Fibonacci serisini şöyle yazabiliriz:
>>> # Fibonacci serisi:
... # iki elemanın toplamı bir sonraki elemanı verir
... a, b = 0, 1
>>> while b < 10:
...   print b
...   a, b = b, a+b
...
1
1
2
3
5
8
Bu örnekte birkaç yeni özellik gösterilmektedir:
 • İlk satırda bir çoklu değer atama var; a ve b değişkenleri bir anda 0 ve 1 değerlerini alırlar. Bu özellik son satırda da kullanılmaktadır. Son satırda dikkat çeken bir diğer olay da ifadenin sağ kısmının soldan sağa doğru atama işlemlerinden önce hesaplandığıdır.
 • while döngüsü, verilen koşul (burada: b < 10) doğru olduğu sürece tekrarlanır. Python'da, C'de olduğu gibi, sıfır dışındaki herhangi bir değer doğru ve sıfır yanlış kabul edilir. Koşul bir dizge veya liste de olabilir. Boyu sıfır olmayan her şey doğru iken, boş listeler, dizgeler, vs yanlış kabul edilirler.
  Üstteki örnekte basit bir kıyaslama işlemi var. Standart kıyaslama işlemleri C'de olduğu gibi yazılır: < (küçük), > (büyük), == (eşit), <= (küçük eşit), >= (büyük eşit), != (eşit değil).
 • Döngü bloğu girinitli yazılmıştır. Girintili yazma Python'un ifadeleri gruplama yoludur. Etkileşimli kipte girintili bir öbek yazıldığı zaman boş bir satır ile sonlandırılmalıdır (çünkü yorumlayıcı yazmayı ne zaman bıraktığınızı bilemez). Grintili bir öbek içindeki her satırın aynı girinti miktarına sahip olması gerektiğine dikkat ediniz. Girintiler için boşluk veya sekme karakterleri kullanılabilir.
 • print deyimi kendisine verilen ifadenin veya ifadelerin değerini yazar. Birden fazla ifade verilmesi durumunda bunlar aralarında boşluk ile yazılırlar:
  >>>i = 256*256
  >>> print 'İşlemin sonucu:', i
  İşlemin sonucu: 65536
  
  Sona eklenen bir virgül ise çıktı satırından sonra yeni satıra geçilmesini engeller:
  >>> a, b = 0, 1
  >>> while b < 1000:
  ...   print b,
  ...   a, b = b, a+b
  ...
  1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
  
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Python'u Hesap Makinesi Olarak Kullanmak Başlangıç Akış Denetimi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası