Python'a Giriş
Önceki V. Oylum - Python Kılavuzu Sonraki
Python'a Giriş
İçindekiler
1. Python'u Hesap Makinesi Olarak Kullanmak
1.1. Sayılar
1.2. Dizgeler
1.3. Listeler
2. Programlamaya Doğru İlk Adımlar
Aşağıdaki örneklerde giriş ve çıkış, komut satırının varlığına veya yokluğuna (>>>  veya ... ) bağlıdır. Örnekleri tekrar etmek için komut satırında görünen her şeyi yazmalısınız. >>>  veya ...  ile başlamayan bütün satırlar yorumlayıcı çıktısını temsil ederler. İkincil komut satırındaki boş bir satır (sadece "... ")) olan yerlerde bir şey yazmanıza gerek yok. O satırlar boş olup bir deyimler öbeğinin bitirilmesi için kullanılırlar. Bu kılavuzdaki alıştırmaların çoğu, etkileşimli komut satırına yazılanlar dahil, açıklamalar içerirler. Python dilinde açıklamalar "#" ile başlarlar ve bulundukları satır sonuna kadar devam ederler. Bir dizge içinde bulunan "#" işareti bir açıklama başlatmaz. Bu sadece bir "#" karakteridir. Örnekler:
# Bu bir açıklama.
SAYI = 1 # ve bu ikinci açıklama
# ... bu da üçüncü!
DIZGE = "# Bu bir açıklama değil."
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Hataların Yakalanması Başlangıç Python'u Hesap Makinesi Olarak Kullanmak
Bir Linux Kitaplığı Sayfası