Döngülerde break, continue ve else Deyimleri
Önceki Akış Denetimi Sonraki
Döngülerde break, continue ve else Deyimleri
break deyimi, C'de olduğu gibi, içinde kaldığı en küçük for veya while döngüsünden çıkılmasına ve döngü deyiminin tamamen sona ermesine neden olur.
continue deyimi döngü içindeki diğer deyimlerin atlanıp bir sonraki yineleme işleminin başlamasına sebep olur.
Döngülerde else ifadesi de kullanılabilir; else bloğu döngü bittiğinde (for için) veya devamlılık koşulu geçersiz olduğunda (while için) işletilir; fakat döngü break deyimi ile sona erdiyse işletilmez. Bunu asal sayılar bulan aşağıdaki örnekte görebilirsiniz:
>>> for n in range(2, 10):
...   for x in range(2, n):
...     if n % x == 0:
...      print n, 'asal sayı değil. çarpanlar:', x, '*', n/x
...      break
...   else:
...     # çarpan bulunmadan döngü biter ise
...     print n, 'asal sayıdır'
...
2 asal sayıdır
3 asal sayıdır
4 asal sayı değil. çarpanlar: 2 * 2
5 asal sayıdır
6 asal sayı değil. çarpanlar: 2 * 3
7 asal sayıdır
8 asal sayı değil. çarpanlar: 2 * 4
9 asal sayı değil. çarpanlar: 3 * 3
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
range() işlevi Başlangıç pass Deyimi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası