pass Deyimi
Önceki Akış Denetimi Sonraki
pass Deyimi
pass deyimi hiçbir şey yapmaz. Python sözdizim kurallarına göre bir ifadenin gerekli olduğu, fakat programın bir şey yapması gerekmediği zaman kullanılabilir:
>>> while 1:
...       pass # klavyeden CTRL+C ile kesilene kadar sürer
...
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Döngülerde break, continue ve else Deyimleri  Başlangıç İşlev Tanımlama
Bir Linux Kitaplığı Sayfası