Uygulama Yardım Belgeleri
  Sonraki

Uygulama Yardım Belgeleri

Hazırlayan: Linux Belgelendirme Çalışma Grubu
Aralık 2002
Özet
Bu kitap, çeşitli uygulamaların, info ya da HTML biçimli yardım kılavuzlarının çevirilerini içermek üzere oluşturulmuştur.

İçindekiler
I. FFmpeg Belgesi
Bu belge çok hızlı bir görsel/işitsel veri/akım dönüştürücüsü olan FFmpeg'i belgelendirir.
1. Giriş
2. Hızlı Başlangıç
3. Komut Satırı
4. İpuçları
5. Terim Tanımları
II. HTB Linux Kuyruklama Düzeni Kullanıcı Kılavuzu
HTB (Hierarchical Token Buckets - Hiyerarşik Dizgecik Demetleri), Linux'taki CBQ kuyruklama düzeni algoritmasının yerini almak üzere tasarlanmış olup ondan daha hızlı, daha sezgisel ve daha kolay anlaşılır bir kuyruklama düzeni algoritmasıdır. Bu belge HTB algoritmasını nasıl kullanacağınızı gösterir. Çoğu bölümü örnekler, çizgeler (ölçülmüş verilerle) ve bellibaşlı sorunların incelemelerini içerir.
1. Giriş
2. Bağlantı Paylaşımı
3. Paylaşım Hiyerarşisi
4. Hız Tavanı
5. Sıçrama
6. Paylaşımda Öncelik
7. İstatistikleri Yorumlamak
8. Yamama, Hata Ayıklama ve Hata Raporu Gönderme
III. PostgreSQL 8.0.1 Eğitmeni
Bu belge size genel hatlarıyla PostgreSQLTM üzerinde denetim kurabileceğiniz kadar deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Konuları ve kapsamı itibariyle kesinlikle tam bir rehber görevi görmeyecektir.
1. Giriş
2. Başlangıç
3. SQL Dili
4. Gelişmiş Özellikler
IV. Python Library Reference
Bu belge, Python Belgeleri arasında yeralan "Python Library Reference"'ın 19 Eylül 2006 tarihli sürümünün çevirisidir.
1. Front Matter
2. Introduction
A. A. Undocumented Modules
B. B. Reporting Bugs
C. C. History and License
D. About this document ...
Module Index
Index
V. Python Kılavuzu
Bu belge, Python Belgeleri arasında yeralan "Python Tutorial"'ın bir çevirisidir.
1. Giriş
2. İştahınızı Kabartalım
3. Yorumlayıcının Kullanımı
4. Python'a Giriş
5. Akış Denetimi
6. Veri Yapıları
7. Modüller
8. Giriş ve Çıkış
9. Hatalar ve İstisnalar
10. Sınıflar
11. Ya bundan sonra?
VI. Ruby Kullanıcı Kılavuzu
Ruby, nesneye yönelik, kolay bir dildir. İlk başta tuhaf bir dil gibi görünse de, kolayca yazılıp okunmak için tasarlanmıştır. Bu kullanıcı kılavuzu, ruby'yi ilk defa kullanacaklara ruby'nin doğası hakkında fikir vermek amacıyla yazılmıştır, kesinlikle bir dil başvuru kılavuzu değildir.
1. Ruby Nedir?
2. Giriş
3. Basit Örnekler
4. Dizgeler
5. Düzenli İfadeler
6. Diziler
7. Örneklere Dönüş
8. Denetim Yapıları
9. Yineleyiciler
10. Nesne Yönelimli Düşünme
11. Yöntemler
12. Sınıflar
13. Miras
14. Yöntemleri Yeniden Tanımlama
15. Erişim Denetimi
16. Tekil Yöntemler
17. Modüller
18. Yordam Nesneleri
19. Değişkenler
20. Genel Değişkenler
21. Örnek Değişkenler
22. Yerel Değişkenler
23. Sınıf Sabitleri
24. Hata İşleme: rescue deyimi
25. Hata İşleme: ensure deyimi
26. Erişgeçler
27. Nesnenin İlklendirilmesi
28. Ivır Zıvır
29. Kılavuz Hakkında
VII. Subversion SSS
Bu belge Subversion paketinin 1.0.9 sürümünde bulunan www/project_faq.html dosyasının çevirisidir.
1. Genel Sorular
2. Neyi Nasıl Yapabilirim?
3. Sorun Giderme
4. Geliştirici Soruları
5. Atıflar
VIII. Bir Uçbirimin Betiklerle Denetimi
Bu belge, belli bir uçbirim için uçbirim yetenek isimlerini önceleme ve denetim kodlarına çeviren GNU tput ve tabs komutlarının 2.0 sürümlerini belgeler.
1. tput: Taşınabilir Uçbirim Denetimi
2. tabs: Uçbirim Sekmelerinin Ayarlanması
IX. Emacs Öğretici
Bu belge, emacs metin düzenleyicisinin TUTORIAL isimli dosyasının çevirisidir.
X. Emacspeak Nasıl Kullanılır
Bu belge görme engelli Linux kullanıcılarının Emacs'ı kullanabilmelerini sağlayan Emacspeak uygulamasını kullanmayı öğrenmelerini sağlamak için hazırlanmıştır.
1. Giriş
2. Donanım ve Yazılım
3. Gezinim Araçları
4. Sözcükleri Duymak
5. Kipler ve Tamponlar
6. Salt-okunur Dosyalar
7. Sözcükleri Duymak
8. Dosya Yönetimi
9. Sistem Parametrelerinin Değiştirilmesi
A. masal.txt
XI. Vİ Kılavuzu
Bu belge, vi metin düzenleyicisini hiç kullanmamış olanlar için başlangıç seviyesinde bilgiler içermektedir.
Üst Ana Başlık Sonraki
 Başlangıç I. Oylum - FFmpeg Belgesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası