tput: Taşınabilir Uçbirim Denetimi
Önceki VIII. Oylum - Bir Uçbirimin Betiklerle Denetimi Sonraki
tput: Taşınabilir Uçbirim Denetimi
İçindekiler
1. tput Kullanımı
2. Çıktılama ve Çıkış Durumu
3. Daha Fazla Örnek
4. Yetenekler
4.1. Seçimlik Yetenekler
4.2. Sayısal Yetenekler
4.3. Dizgesel Yetenekler
5. Hata İletileri
tput komutu kabuk betiklerinden ekranın temizlenmesi, altçizgili metin yazma, ekran genişliği ne olursa olsun metni ortalama gibi şeyler yapmayı mümkün kılar. Bu şeyleri gerçekleştirebilmek için uçbirimden bağımsız yetenek ismini kullanılmakta olan uçbirimin yetenek ismine tercüme eder.
tput argüman olarak eşdeğer termcap yetenek dizgesine dönüştürmek üzere bir Unix System V terminfo yeteneği alır (Eşdeğerlik listesi için Yetenekler bölümüne bakın). Terminfo, termcap'a benzer bir veritabanıdır, fakat yetenek isimleri farklıdır ve farklı biçimde saklanır. GNU tput komutu Unix System V tput komutu ile uyumlu olmak için argüman olarak bir terminfo yetenek ismi alır.
Terminfo (ve termcap) yeteneklerinin üç türü vardır: dizgesel, mantıksal ve sayısal. Dizgesel yetenekler uçbirimde gösterildiklerinde ya da özel bir tuş tarafından uçbirime gönderildiklerinde uçbirim üzerinde özel bir etkiye sebep olurlar (tuşlarla gönderilenler şüphesiz kabuk betikleri ile gönderilmeye uygun değillerdir). Sayısal ve mantıksal yetenekler ise uçbirimin kaç sütun genişlikte olduğu veya bir Meta tuşuna sahip olup olmadığı gibi uçbirim hakkında bilgi verirler. Yeteneklerin üç türü hakkında daha ayrıntılı bilgi için Çıktılama ve Çıkış Durumu bölümüne bakınız.
tput komutunun biçimi:
tput  [seçenekler] yetenek-ismi [parametre …]
tput  [seçenekler] longname
tput  [seçenekler] init
tput  [seçenekler] reset

GNU tput şu seçenekleri kabul eder:

[-T uçbirim-türü] [--terminal=uçbirim-türü]
[-t] [--termcap]
[-S] [--standard-input]
[-V] [--version]
tput kullanarak ekranı temizleme örneği:
tput clear
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
VIII. Oylum - Bir Uçbirimin Betiklerle Denetimi Başlangıç tput Kullanımı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası