Giriş
Önceki X. Oylum - Emacspeak Nasıl Kullanılır Sonraki
Giriş
Bu bölümün içeriği:
    Emacspeak'ın tanımı
    Yazılımın diğer metin okuyuculara göre avantajları
    Bu öğreticideki beceriler ve görevler
    Emacspeak'ı çalıştırmak için gereken yazılım ve donanım

    Bu bölüm, öğreticinin içeriğinin ve Emacspeak'ın yeteneklerinin
    bir özetini verir. Bir konuşma bireştirici ve özgür yazılım ile görme
    engelliler, onlara bilgisayar ve interneti kullanmalarını sağlayacak
    kapıyı açacak temel teknik maharetleri öğrenebilirler.

Emacspeak'ın Tanıtımı
    Emacspeak bir konuşma bireştirici çalıştıran bir yazılımdır.
    Görme engelli bilgisayar kullanıcıları için görüntü yerine ses çıktısı
    kullanır. Emacspeak Unix tabanlı bir metin düzenleyici olan Emacs'ın bir
    alt sistemi olarak çalışır.

    Emacspeak belgeleri aslen T.V. Raman tarafından yazılmış, daha sonra
    kapsamlı olarak James R. Van Zandt tarafından değiştirilmiştir. Lütfen
    bu belge hakkındaki sorularınızı doğrudan [email protected] adresine
    gönderin.

Konuşma Geribeslemesi
    Emacspeak, görme engelli bilgisayar kullanıcısının girdileri ve
    çıktıları duymasını sağlar. Emacspeak konuşma geribeslemesini üç
    yolla sağlar:

    1. Yazdığınız girdi komutlarını ve komut istemi yanıtlarını yansıtır.
       Boşluk tuşuna basana kadar her bastığınız karakteri duyarsınız.
       Sonra tamamlanan sözcüğün tamamını duyarsınız.

    2. Sistemin komutlara yanıtlarını veya ekranda seçilen metinleri
       seslendirir: bir karakter, sözcük, satır veya metnin bir bölümü.

    3. Temel ses satırı seslendirirken ikinci bir sesle imlecin metin
       içindeki yerini belirtir.

    Bu öğreticide girdilerin sesletilmesinden bahsedilirken hep 'yansı'
    sözcüğü kullanıldı. 'Söyler', 'konuşur' gibi kelimeler çıktıların
    sesletilmesinden bahsedildiğini anlatmak için kullanıldı. Bu ifadeleri
    birbirinden farklı kılarak, öğreticide anlatılanın girdi veya çıktı
    komutu olup olmadığı anlaşılacaktır.

Özellikler
    Görme engelli bilgisayar kullanıcıları tüm veri girişleri için klavye
    kullanmaya ihtiyaç duyarlar. Bu öğretici görme engelliler için özel
    klavye rehberi içerir.

    Bir bilgisayar sisteminin girdi ve çıktısını duyma gereksinimi duyan
    herkes bu öğreticide fazladan yardım bulabilirler. Çoğu bölüm konuşma
    çıktılarını kullanmak için bilgi ve fikir içeren 'Sözcükleri Duymak'
    olarak adlandırılan bölümler içerir.

    Bu öğretici yazılımın doğru yere kurulduğunu varsayar. Eğer kurulumla
    ilgili yardıma gereksinim duyarsanız ekleri inceleyiniz. Emacspeak'ın
    nasıl indirildiğini ve kurulduğu bilgileri orada verilecektir.

Emacspeak'ın Yararları
    Bilgisayar kullanıcıları için birkaç çeşit yapay konuşma paketi vardır.
    Emacspeak aşağıdaki yararları sağlar:

    Platform
        Okuma programlarının çoğu kişisel bilgisayarlarda DOS altında
        çalışırdı. Unix sistemi tercih eden kullanıcılar konuşma çıktısı
        elde edemezlerdi.

    Özgür Yazılım
        Linux Unix'in özgür biçimidir. Emacspeak tarafından konuşma çıktısı
        için gerek duyulan tüm yazılımlar internet üzerinde özgür olarak elde
        edilebilir haldedir.

    Güçlü metin düzenleyici
        Emacspeak Emacs metin düzenleme paketinin güçlü ve esnek yeteneklerine
        temel konuşma erişimi sağlar.

    Çoklu bağlam
        Emacspeak basit bir ekran okuyucusundan daha fazlasıdır. Geleneksel
        bir ekran okuyucu, görünüşte dağınık bilgilerin yorumlanmasını
        kullanıcıya bırakarak, ekranın içeriğini okur. Emacspeak ise, duyulan
        konuşmaları dosya ya da ekranın yönlendirmesine uygun olarak
        yerleştirerek onu görme engelliler için daha kolaylaştıran ek bilgiler
        verir.

Bu Öğretici Neler İçerir
    Bu öğretici dersleri temel beceriler etrafında organize eder. Her
    bölüm yeni kurallar tanımlar, birkaç komut öğretir, sonra görevleri
    öğretmek için komutları gruplar. Sizin sözcükleri duymanızı mümkün
    kılmak bu bölümdeki bilgisayar görevlerinin birincil amacıdır.

Temel Beceriler
    Bu öğretici şunları öğretir:
    1. imleci ekranda dolaştırmak ve içeriği duymak için gezinme araçlarını
    2. metinleri ve dizinleri düzenlemek için temel komutları
    3. dosyaları indirme ve bakım yöntemlerini

Görevler
    Komutlar görevlere göre gruplanarak öğretilir. Bölümler aşağıdaki görevleri
    içerir. Şunları öğreneceksiniz:

      imleci taşıma
      kelimelerin duyulması
      bir dosyanın okunması
      bir dosyanın düzenlenmesi
      bir dizinin taranması
      bir parolanın tanımlanması
      ftp oturumlarının başlatılması
      tar dosyalarının kullanılması
      e-posta kullanımı

Kelimelerin Duyulması
    Her yeni komuttan sonra, kullanımının sonuçları listelenir.
    Sistem yanıtlarına ek olarak, sonuçlar bireştiricinin ne söylediğini
    veya nasıl konuştuğunu ve sizin hangi kelimeleri duyduğunuzu ifade eder.

Kurulum Temini
    Bölüm 2 Emacspeak'ın gereksinim duyduğu yazılım ve donanım üzerine
    bilgiler sağlar. Ekler A ve B, yazılımın temini ve kurulması üzerine
    bilgiler sağlar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
X. Oylum - Emacspeak Nasıl Kullanılır Başlangıç Donanım ve Yazılım
Bir Linux Kitaplığı Sayfası