Dizgeler
Önceki VI. Oylum - Ruby Kullanıcı Kılavuzu Sonraki
Dizgeler
Ruby'de dizgelerle sayısal bir veriymiş gibi işlem yapabilirsiniz. Bir dizge çift ("...") ya da tek ('...') tırnaklı olabilir.
ruby> "abc"
 "abc"
ruby> 'abc'
 "abc"
Bazı durumlarda çift ve tek tırnak farklı işlevler görür. Çift tırnaklı bir dizge tersbölü öncelemeli karakterleri kullanmayı ve #{} kullanan gömülü ifadeleri çalıştırmayı mümkün kılar. Halbuki, tek tırnaklı dizgelerle bunlar yapılamaz: ne görürseniz onu alırsınız. Örneğin:
ruby> print "a\nb\nc","\n"
a
b
c
 nil
ruby> print 'a\nb\n',"\n"
a\nb\nc
 nil
ruby> "\n"
 "\n"
ruby> '\n'
 "\\n"
ruby> "\001"
 "\001"
ruby> '\001'
 "\\001"
ruby> "abcd #{5*3} efg"
 "abcd 15 efg"
ruby> var = " abc "
 " abc "
ruby> "1234#{var}5678"
 "1234 abc 5678"
Ruby'nin dizge işlemleri C'ye kıyasla daha esnek ve şıktır.Örneğin + ile iki dizgeyi birleştirebilirsiniz ya da * ile bir dizgeyi birçok kez tekrar ettirebirsiniz:
ruby> "foo" + "bar"
  "foobar"
ruby> "foo" * 2
  "foofoo"
Dizgeleri birleştirme işi C'de, doğrudan bellek yönetimi nedeniyle oldukça yakışıksızdır:
char *s = malloc(strlen(s1)+strlen(s2)+1);
strcpy(s, s1);
strcat(s, s2);
/* ... */
free(s);
Ruby kullandığımız için dizgelere herhangi bir alan ayırmamıza gerek yok. Bellek yönetimi açısından tamamen özgürüz.
Aşağıda dizgelerle yapabileceğiniz birkaç örnek var:
Örnek 4.1. Birleştirme
ruby> word = "fo" + "o"
 "foo"
Örnek 4.2. Tekrarlatma
ruby> word = word * 2
 "foofoo"
Örnek 4.3. Karakterler seçimi
Ruby'de karakterlerin tamsayı olduğuna dikkat edelim:
ruby> word[0]
 102      # 102, `f' harfinin ASCII kodudur.
ruby> word[-1]
 111      # 111 `o' harfinin ASCII kodudur.
(Negatif indisler dizgenin başlangıcı yerine sonundan itibaren konumlanır.)
Örnek 4.4. Altdizge seçimi
ruby> herb = "parsley"
 "parsley"
ruby> herb[0,1]
 "p"
ruby> herb[-2,2]
 "ey"
ruby> herb[0..3]
 "pars"
ruby> herb[-5..-2]
 "rsle"
Örnek 4.5. Aynılığın sınanması
ruby> "foo" == "foo"
 true
ruby> "foo" == "bar"
 false
Not
ruby-1.0 sürümünde yukarıdaki sonuçlar büyük harflidir (TRUE gibi).
Şimdi bu özelliklerin bazılarını hayata geçirelim: Bulmacamız bir "kelimeyi bil" bulmacası ama sanırım "bulmaca" kelimesi fazla mütevazi oldu ;)
# guess.rb olarak kaydedin
words = ['kestane', 'gurgen', 'palamut']
secret = words[rand(3)]

print "tahmin et? "
while guess = STDIN.gets
 guess.chop!
 if guess == secret
  print "Bildin!\n"
  break
 else
  print "Üzgünüm kaybettin.\n"
 end
 print "tahmin et? "
end
print "Kelime ", secret, ".\n"
Şimdilik kodun ayrıntıları hakkında fazla kafa yormayalım. Aşağıda yazılımın nasıl çalışması gerektiği görülüyor:
$ ruby guess.rb
tahmin et? kestane
Üzgünüm kaybettin.
tahmin et? gurgen
Üzgünüm kaybettin.
tahmin et? ^D
Kelime palamut.
(1/3 olasılığa karşı biraz daha iyi yapmalıydım...)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Basit Örnekler Başlangıç Düzenli İfadeler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası