Terim Tanımları
Önceki I. Oylum - FFmpeg Belgesi Sonraki
Terim Tanımları
Çeviride geçen terimlerin tanımları
Bithızı (İng.: Bitrate)
Sıkça görüntü ve ses kalitesi hakkında kullanılır. Bir saniyelik ses veya videonun ne kadar fiziksel yer kapladığını bit (bayt değil) olarak tanımlar. Örneğin 3 dakikalık 128kbit/s CBR bithızlı MP3 ses dosyası 2.81 megabayt fiziksel yer kaplar ((1024 * 128) / 1024 / (1024 * 180) / 8)
B-kare (İng.: B-frame - 'bi-directional frame' kısaltması)
Çift yönlü kare. MPEG standartı tarafından kullanılan bir sıkıştırma türüdür.
Not
Bir B-kare içeriği, sadece bir önceki kareden veya bir sonraki kareden farklı veri olarak alınır. B-kare oluşturmak I veya P-kare oluşturmaktan daha fazla işlem gücü gerektirir. B-kare kullanımı 200:1 sıkıştırma oranına ulaşılmasını sağlar.
P-kare (İng.: P-frame - 'predictive frame' kısaltması)
Tahmini kare. MPEG standartı tarafından kullanılan bir sıkıştırma türüdür. P-kareler I-kareleri izler ve sadece önceki I-karenin (renk ve içerik değişimleri gibi) değişen verilerini içerir. Bu nedenle P-kareler veri içeriğinin çoğunu sağlamak için I-karelere bağımlıdırlar.
I-kare (İng.: I-frame - 'intraframe' kısaltması)
İç kare. MPEG standartı tarafından kullanılan bir sıkıştırma türüdür. 'Anahtar kare' (keyframe) olarak da adlandırılır, genellikle sıkıştırılmış bir görüntüde I-kareler, P-kareler ve B-kareler arasına serpiştirilmiş gibi görünür. Çok I-kare bulunan videolar daha kalitelidir ancak I-kareler çok bit içeririr ve çok yer kaplar.
Makroblok (İng.: Macroblock)
Bir resim grubudur. Genelde 4'lüdür (uçtan uca 16 x 16 benek). MPEG kodlaması esnasında çözümlenir ve kareler arasında resimde hareket eden cisimler tahmin edilir. Bu çözümlenen resimlerin içine makrobloklar yerleştirerek hareket vektörleri oluşturulur.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İpuçları Başlangıç II. Oylum - HTB Linux Kuyruklama Düzeni Kullanıcı Kılavuzu
Bir Linux Kitaplığı Sayfası